Kết quả sổ xố trực tiếp miền bắc ngày 20/01/2019
Đang chờ KQXS Miền Bắc lúc 18H15 - 20/01/2019. CÒN:00:00:00 nữa