XSMT - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT

Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 17/02/2019
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 17/02/2019. CÒN:00:00:00 nữa
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 04/02/2019
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 11 14
Giải bảy 381 108
Giải sáu 8537
4260
6536
3232
9603
0955
Giải năm 7854 3623
Giải tư 24890
95564
89105
96946
15697
70399
50300
13469
96275
25227
58506
99865
44202
08769
Giải ba 02185
28404
76959
49698
Giải nhì 24514 06657
Giải nhất 22566 56977
Đặc biệt 705153 502579
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 0 4 5 2 3 6 8
1 1 4 4
2   3 7
3 6 7 2
4 6  
5 3 4 5 7 9
6 0 4 6 5 9 9
7   5 7 9
8 1 5  
9 0 7 9 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 03/02/2019
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 11 89
Giải bảy 288 216
Giải sáu 2440
6113
4706
5116
9218
6961
Giải năm 3643 8731
Giải tư 83865
31055
39466
42269
14616
20822
19662
28156
06250
32041
89563
27354
47478
18296
Giải ba 29902
05657
27178
14251
Giải nhì 08476 45589
Giải nhất 56063 59481
Đặc biệt 005715 166952
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 2 6  
1 1 3 5 6 6 6 8
2 2  
3   1
4 0 3 1
5 5 7 0 1 2 4 6
6 2 3 5 6 9 1 3
7 6 8 8
8 8 1 9 9
9   6
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 02/02/2019
Thứ 7 Đắc Nông Đà Nẵng Quảng Ngãi
Giải tám 24 85 89
Giải bảy 467 054 288
Giải sáu 8080
8630
0474
7061
6959
1406
2273
9650
7259
Giải năm 8687 1678 7721
Giải tư 50276
68797
07098
99574
33742
25311
99309
06705
34193
11193
26254
84465
54679
28226
52796
96372
40444
07327
13031
08738
98906
Giải ba 75242
89001
56530
90508
15272
34730
Giải nhì 03099 01209 06004
Giải nhất 60254 63787 65487
Đặc biệt 989669 220410 207119
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đắc Nông Đà Nẵng Quảng Ngãi
0 1 9 5 6 8 9 4 6
1 1 0 9
2 4 6 1 7
3 0 0 0 1 8
4 2 2   4
5 4 4 4 9 0 9
6 7 9 1 5  
7 4 4 6 8 9 2 2 3
8 0 7 5 7 7 8 9
9 7 8 9 3 3 6
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 01/02/2019
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 62 51
Giải bảy 519 392
Giải sáu 9684
1310
5685
8401
8829
1341
Giải năm 4927 9087
Giải tư 64723
56019
34985
95440
71653
86634
55231
53860
23953
10413
32138
57630
82473
25229
Giải ba 95661
83285
69356
72328
Giải nhì 37637 10230
Giải nhất 30965 98288
Đặc biệt 447315 584351
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0   1
1 0 5 9 9 3
2 3 7 8 9 9
3 1 4 7 0 0 8
4 0 1
5 3 1 1 3 6
6 1 2 5 0
7   3
8 4 5 5 5 7 8
9   2
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 31/01/2019
Thứ 5 Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
Giải tám 67 67 59
Giải bảy 968 202 226
Giải sáu 1747
7843
2595
5891
4168
9558
8771
3140
1516
Giải năm 1780 4108 3548
Giải tư 26818
52576
14633
13408
13968
50493
98806
96638
00760
85017
04791
02835
48027
10102
21301
53869
01191
56841
80294
24288
59056
Giải ba 80225
84615
71548
63345
59103
37624
Giải nhì 74253 67332 09151
Giải nhất 99035 12100 90852
Đặc biệt 384244 689165 456458
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 6 8 0 2 2 8 1 3
1 5 8 7 6
2 5 7 4 6
3 3 5 2 5 8  
4 3 4 7 5 8 0 1 8
5 3 8 1 2 6 8 9
6 7 8 8 0 5 7 8 9
7 6   1
8 0   8
9 3 5 1 1 1 4
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 30/01/2019
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 77 06
Giải bảy 574 211
Giải sáu 5560
3992
0188
9201
1519
2392
Giải năm 8525 4125
Giải tư 19163
91551
00484
38775
03900
85311
73584
53828
26466
88778
00490
56077
76429
35928
Giải ba 10634
45896
88483
24417
Giải nhì 84216 38239
Giải nhất 25677 14787
Đặc biệt 949509 483857
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0 9 1 6
1 1 6 1 7 9
2 5 5 8 8 9
3 4 9
4    
5 1 7
6 0 3 6
7 4 5 7 7 7 8
8 4 4 8 3 7
9 2 6 0 2
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 29/01/2019
Thứ 3 DakLak Quảng Nam
Giải tám 64 95
Giải bảy 484 656
Giải sáu 9212
6304
9184
9023
6567
6946
Giải năm 7369 3654
Giải tư 38821
21987
00826
04423
51272
25515
61363
35333
58888
34311
38348
28363
02326
35188
Giải ba 74883
69349
36337
28715
Giải nhì 73577 03482
Giải nhất 64096 18038
Đặc biệt 213606 189247
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU DakLak Quảng Nam
0 4 6  
1 2 5 1 5
2 1 3 6 3 6
3   3 7 8
4 9 6 7 8
5   4 6
6 3 4 9 3 7
7 2 7  
8 3 4 4 7 2 8 8
9 6 5
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 28/01/2019
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 07 48
Giải bảy 266 742
Giải sáu 1878
5065
5651
2145
6522
0057
Giải năm 5710 1200
Giải tư 77798
74602
71143
96615
99040
96800
59887
40494
37108
10530
34474
78346
56747
89182
Giải ba 13883
30724
56671
52038
Giải nhì 42391 84584
Giải nhất 84080 14997
Đặc biệt 262598 941612
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 0 2 7 0 8
1 0 5 2
2 4 2
3   0 8
4 0 3 2 5 6 7 8
5 1 7
6 5 6  
7 8 1 4
8 0 3 7 2 4
9 1 8 8 4 7