XSMT - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT

Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 16/02/2019
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 16/02/2019. CÒN:00:00:00 nữa
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 09/08/2018
Thứ 5 Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
Giải tám 12 66 25
Giải bảy 463 533 167
Giải sáu 8723
1807
6176
1135
2090
6951
6822
4960
7957
Giải năm 9790 2243 8227
Giải tư 55289
42390
76732
67480
54939
80851
16059
33730
76257
12510
07561
04492
82078
33081
20431
86674
55581
15210
88406
04181
34934
Giải ba 33328
00467
70759
02782
07600
09965
Giải nhì 49963 58352 98439
Giải nhất 84459 50778 44798
Đặc biệt 232178 289062 523863
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 7   0 6
1 2 0 0
2 3 8   2 5 7
3 2 9 0 3 5 1 4 9
4   3  
5 1 9 9 1 2 7 9 7
6 3 3 7 1 2 6 0 3 5 7
7 6 8 8 8 4
8 0 9 1 2 1 1
9 0 0 0 2 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 08/08/2018
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 87 58
Giải bảy 124 477
Giải sáu 7604
4989
6205
9831
4351
4716
Giải năm 4987 1198
Giải tư 16800
36003
66050
09206
75351
68072
40451
75185
49501
51528
76320
19029
07623
16457
Giải ba 53781
44914
78717
82496
Giải nhì 73603 97049
Giải nhất 03144 54689
Đặc biệt 312615 368528
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0 3 3 4 5 6 1
1 4 5 6 7
2 4 0 3 8 8 9
3   1
4 4 9
5 0 1 1 1 7 8
6    
7 2 7
8 1 7 7 9 5 9
9   6 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 07/08/2018
Thứ 3 DakLak Quảng Nam
Giải tám 89 10
Giải bảy 599 264
Giải sáu 4982
7761
2585
1257
5139
3257
Giải năm 8250 9694
Giải tư 97727
07721
82745
91272
80868
63007
05835
32586
75510
33851
77010
44422
14336
98498
Giải ba 14823
56959
33831
93757
Giải nhì 02586 51521
Giải nhất 24307 17818
Đặc biệt 401906 274108
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU DakLak Quảng Nam
0 6 7 7 8
1   0 0 0 8
2 1 3 7 1 2
3 5 1 6 9
4 5  
5 0 9 1 7 7 7
6 1 8 4
7 2  
8 2 5 6 9 6
9 9 4 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 06/08/2018
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 81 72
Giải bảy 847 061
Giải sáu 8696
3527
7414
3566
0823
9963
Giải năm 7791 5131
Giải tư 95970
46112
47874
62842
82222
48238
74302
35640
19877
98688
40230
23661
20894
76610
Giải ba 00133
24291
94482
86525
Giải nhì 81946 81784
Giải nhất 58163 88482
Đặc biệt 405541 601466
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2  
1 2 4 0
2 2 7 3 5
3 3 8 0 1
4 1 2 6 7 0
5    
6 3 1 1 3 6 6
7 0 4 2 7
8 1 2 2 4 8
9 1 1 6 4
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 05/08/2018
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 90 73
Giải bảy 315 099
Giải sáu 9065
0720
1724
1677
7580
4087
Giải năm 5472 8681
Giải tư 26022
93868
63385
09594
33732
54460
95594
95719
00388
41406
14393
48473
04172
88346
Giải ba 19739
89599
18487
88923
Giải nhì 01500 22907
Giải nhất 07369 68664
Đặc biệt 615259 797517
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 0 6 7
1 5 7 9
2 0 2 4 3
3 2 9  
4   6
5 9  
6 0 5 8 9 4
7 2 2 3 3 7
8 5 0 1 7 7 8
9 0 4 4 9 3 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 04/08/2018
Thứ 7 Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông
Giải tám 73 48 17
Giải bảy 400 606 139
Giải sáu 7069
2279
2340
2084
8193
8686
7811
4981
3234
Giải năm 1355 6127 6130
Giải tư 83423
13019
34743
70896
06414
16612
93563
33112
52363
86118
36967
72767
79861
69068
01069
70798
42440
97015
50461
35694
83659
Giải ba 36290
62907
39132
45763
54595
68069
Giải nhì 05089 64795 96862
Giải nhất 28979 07217 72637
Đặc biệt 624586 979812 936776
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông
0 0 7 6  
1 2 4 9 2 2 7 8 1 5 7
2 3 7  
3   2 0 4 7 9
4 0 3 8 0
5 5   9
6 3 9 1 3 3 7 7 8 1 2 9 9
7 3 9 9   6
8 6 9 4 6 1
9 0 6 3 5 4 5 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 03/08/2018
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 97 40
Giải bảy 168 749
Giải sáu 0902
7458
2672
7253
3911
9843
Giải năm 6612 3121
Giải tư 99379
77745
93152
41601
88438
78660
51252
21935
46253
50240
24848
21850
59526
56053
Giải ba 02390
97796
16629
87517
Giải nhì 92946 35023
Giải nhất 26236 31718
Đặc biệt 894092 713090
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 1 2  
1 2 1 7 8
2   1 3 6 9
3 6 8 5
4 5 6 0 0 3 8 9
5 2 2 8 0 3 3 3
6 0 8  
7 2 9  
8    
9 0 2 6 7 0
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 02/08/2018
Thứ 5 Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
Giải tám 24 59 43
Giải bảy 688 493 819
Giải sáu 1739
9050
1961
4667
2011
6054
5186
0284
3756
Giải năm 2951 0511 4617
Giải tư 73480
68388
55243
06836
93054
03858
60964
41547
69722
39839
55209
29314
84134
83255
66696
32867
31854
81532
85142
13753
05418
Giải ba 70914
10390
13238
86283
46538
87519
Giải nhì 42584 78658 38211
Giải nhất 20898 86470 71786
Đặc biệt 771547 868160 272760
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
0   9  
1 4 1 1 4 1 7 8 9 9
2 4 2  
3 6 9 4 8 9 2 8
4 3 7 7 2 3
5 0 1 4 8 4 5 8 9 3 4 6
6 1 4 0 7 0 7
7   0  
8 0 4 8 8 3 4 6 6
9 0 8 3 6