XSMT - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT

Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 16/02/2019
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 16/02/2019. CÒN:00:00:00 nữa
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 30/11/2018
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 05 39
Giải bảy 518 910
Giải sáu 6432
4419
3447
2537
4582
1753
Giải năm 4229 9775
Giải tư 32900
18864
66726
08166
82920
52874
69464
88531
32693
89623
54275
87467
52333
92840
Giải ba 14750
65224
74448
30537
Giải nhì 41908 92065
Giải nhất 80675 65541
Đặc biệt 188377 255126
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 0 5 8  
1 8 9 0
2 0 4 6 9 3 6
3 2 1 3 7 7 9
4 7 0 1 8
5 0 3
6 4 4 6 5 7
7 4 5 7 5 5
8   2
9   3
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 29/11/2018
Thứ 5 Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
Giải tám 68 99 85
Giải bảy 396 980 317
Giải sáu 9962
2398
1229
8044
9973
4870
6683
3236
5399
Giải năm 0010 5411 2771
Giải tư 21319
19185
71943
14539
76731
77797
12864
58317
26527
24860
02798
18607
53148
01986
97891
96429
26334
29575
89087
86038
48895
Giải ba 71642
42705
55498
86259
32422
14328
Giải nhì 59161 42068 04093
Giải nhất 82696 10317 00828
Đặc biệt 664552 867076 287057
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
0 5 7  
1 0 9 1 7 7 7
2 9 7 2 8 8 9
3 1 9   4 6 8
4 2 3 4 8  
5 2 9 7
6 1 2 4 8 0 8  
7   0 3 6 1 5
8 5 0 6 3 5 7
9 6 6 7 8 8 8 9 1 3 5 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 28/11/2018
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 09 57
Giải bảy 321 407
Giải sáu 9375
3532
9588
2694
8674
6421
Giải năm 6973 2540
Giải tư 62338
77724
58312
22241
04185
29483
22229
14551
28326
15754
46446
17315
98630
27031
Giải ba 73176
04781
62071
84391
Giải nhì 66482 91090
Giải nhất 19156 34802
Đặc biệt 405331 759570
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 9 2 7
1 2 5
2 1 4 9 1 6
3 1 2 8 0 1
4 1 0 6
5 6 1 4 7
6    
7 3 5 6 0 1 4
8 1 2 3 5 8  
9   0 1 4
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 27/11/2018
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 15 72
Giải bảy 064 878
Giải sáu 6034
5045
9828
9147
5261
9524
Giải năm 5539 7895
Giải tư 93665
26439
96460
75831
17524
78582
41768
43119
12281
47442
98493
12177
30002
79339
Giải ba 87210
39297
40405
99505
Giải nhì 15535 48732
Giải nhất 47239 63913
Đặc biệt 634430 640526
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0   2 5 5
1 0 5 3 9
2 4 8 4 6
3 0 1 4 5 9 9 9 2 9
4 5 2 7
5    
6 0 4 5 8 1
7   2 7 8
8 2 1
9 7 3 5
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 26/11/2018
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 05 49
Giải bảy 223 269
Giải sáu 4022
1208
1069
6260
3995
8140
Giải năm 4049 4174
Giải tư 89661
43005
12570
07614
61466
42955
16660
64380
48653
25061
84566
04482
60130
01343
Giải ba 47451
64704
30398
91274
Giải nhì 69297 30162
Giải nhất 43588 51616
Đặc biệt 120411 780323
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 4 5 5 8  
1 1 4 6
2 2 3 3
3   0
4 9 0 3 9
5 1 5 3
6 0 1 6 9 0 1 2 6 9
7 0 4 4
8 8 0 2
9 7 5 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 25/11/2018
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 45 97
Giải bảy 652 758
Giải sáu 6612
9762
4938
4919
0694
2727
Giải năm 0496 0716
Giải tư 46111
74221
50812
97707
84844
80854
73243
18866
92171
79470
42801
79792
75120
71400
Giải ba 60317
19505
92928
44061
Giải nhì 04879 21163
Giải nhất 98424 95501
Đặc biệt 085124 760719
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 5 7 0 1 1
1 1 2 2 7 6 9 9
2 1 4 4 0 7 8
3 8  
4 3 4 5  
5 2 4 8
6 2 1 3 6
7 9 0 1
8    
9 6 2 4 7
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 24/11/2018
Thứ 7 Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông
Giải tám 07 38 67
Giải bảy 575 912 536
Giải sáu 9068
1521
0594
7016
6615
5488
5923
6221
2633
Giải năm 7628 4608 5128
Giải tư 26790
78983
55625
43613
54308
58061
98337
27124
94883
27618
43610
05922
64816
79948
00568
90488
89226
84125
81818
54624
21269
Giải ba 15641
21843
90624
97623
03920
21169
Giải nhì 11173 94530 10085
Giải nhất 31362 81438 53961
Đặc biệt 945562 830441 607102
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông
0 7 8 8 2
1 3 0 2 5 6 6 8 8
2 1 5 8 2 3 4 4 0 1 3 4 5 6 8
3 7 0 8 8 3 6
4 1 3 1 8  
5      
6 1 2 2 8   1 7 8 9 9
7 3 5    
8 3 3 8 5 8
9 0 4    
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - 23/11/2018
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 58 47
Giải bảy 099 071
Giải sáu 1781
3388
6347
4521
9348
6390
Giải năm 7877 8099
Giải tư 60618
14670
18025
79235
67504
40930
23448
49136
12541
60753
64183
98113
31918
46215
Giải ba 31556
34364
21515
50355
Giải nhì 50564 05008
Giải nhất 00461 37546
Đặc biệt 506682 832244
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 4 8
1 8 3 5 5 8
2 5 1
3 0 5 6
4 7 8 1 4 6 7 8
5 6 8 3 5
6 1 4 4  
7 0 7 1
8 1 2 8 3
9 9 0 9