Để vào trực tiếp xsmb.vn cài App VPN

XSBL ngày 11/10/2022 - Kết quả xổ số Bạc Liêu - SXBL

Giải tám 18
Giải bảy 751
Giải sáu 5650 3192 9340
Giải năm 2595
Giải tư 94963 96016 50573
82995 12637 75994 37989
Giải ba 58049 02058
Giải nhì 98890
Giải nhất 63843
Đặc biệt 682520
Lấy kết quả: X1 BL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 4 5 9
 • 1
  5
 • 2
  9
 • 3
  4 6 7
 • 4
  9
 • 5
  9 9
 • 6
  1
 • 7
  3
 • 8
  1 5
 • 9
  4 8
Giải tám 59
Giải bảy 013
Giải sáu 2691 0368 0265
Giải năm 6887
Giải tư 38626 00429 61716
76160 94930 73226 29165
Giải ba 73146 71633
Giải nhì 41666
Giải nhất 51217
Đặc biệt 718393
Lấy kết quả: X1 BL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 6
 • 1
  9
 • 2
   
 • 3
  1 3 9
 • 4
   
 • 5
  6 6
 • 6
  1 2 2 4 6
 • 7
  1 8
 • 8
  6
 • 9
  2 5
Giải tám 67
Giải bảy 375
Giải sáu 0328 9282 0148
Giải năm 2534
Giải tư 69458 38927 19578
03197 76339 43274 07530
Giải ba 69540 18668
Giải nhì 23316
Giải nhất 88348
Đặc biệt 430950
Lấy kết quả: X1 BL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 4 5
 • 1
   
 • 2
  8
 • 3
   
 • 4
  3 7
 • 5
  7
 • 6
  1
 • 7
  2 6 9
 • 8
  2 4 4 5 6 7
 • 9
  3
Giải tám 06
Giải bảy 829
Giải sáu 5005 6235 8589
Giải năm 7338
Giải tư 83647 57238 22626
76002 36737 48572 54694
Giải ba 22044 49759
Giải nhì 47958
Giải nhất 14088
Đặc biệt 649428
Lấy kết quả: X1 BL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
   
 • 2
  0 7
 • 3
   
 • 4
  4 9
 • 5
  0 3
 • 6
  0 2
 • 7
  3 4
 • 8
  2 3 3 5 8
 • 9
  2 5 8
Giải tám 24
Giải bảy 152
Giải sáu 3487 4040 2519
Giải năm 3995
Giải tư 90871 66667 62708
72187 10867 41782 94116
Giải ba 87961 15471
Giải nhì 54002
Giải nhất 85864
Đặc biệt 545233
Lấy kết quả: X1 BL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4
 • 1
  6 7 7
 • 2
  0 5 8
 • 3
  3
 • 4
  2 6
 • 5
  9
 • 6
  1
 • 7
  6 6 8 8
 • 8
  0
 • 9
  1
Giải tám 45
Giải bảy 860
Giải sáu 4394 1737 3072
Giải năm 9269
Giải tư 48118 16707 38366
88475 66702 25297 72747
Giải ba 87952 03691
Giải nhì 03064
Giải nhất 26539
Đặc biệt 059830
Lấy kết quả: X1 BL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 6
 • 1
  9
 • 2
  0 5 7
 • 3
   
 • 4
  6 9
 • 5
  4 7
 • 6
  6
 • 7
  0 3 4 9
 • 8
  1
 • 9
  3 6
Giải tám 04
Giải bảy 794
Giải sáu 4919 1775 9642
Giải năm 1639
Giải tư 53525 67948 47005
72768 21380 74236 85185
Giải ba 30209 12414
Giải nhì 05626
Giải nhất 17540
Đặc biệt 731415
Lấy kết quả: X1 BL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 8
 • 1
   
 • 2
  4
 • 3
   
 • 4
  0 1 9
 • 5
  0 1 2 7 8
 • 6
  2 3
 • 7
   
 • 8
  4 6
 • 9
  0 1 3