XSBP ngày 01/01/2022 - Kết quả xổ số Bình Phước - SXBP

Giải tám 11
Giải bảy 772
Giải sáu 6231 7782 6140
Giải năm 2283
Giải tư 12119 45481 14115
07362 81779 54109 29585
Giải ba 71043 75612
Giải nhì 08091
Giải nhất 48262
Đặc biệt 110449
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4
 • 1
  1 3 8 9
 • 2
  1 6 6 7 8
 • 3
  4 8
 • 4
   
 • 5
  1 8
 • 6
   
 • 7
   
 • 8
   
 • 9
  0 1 4 7
Giải tám 13
Giải bảy 452
Giải sáu 1748 5932 0041
Giải năm 5186
Giải tư 02519 81852 53445
06023 46357 69721 11140
Giải ba 12257 71858
Giải nhì 26999
Giải nhất 35228
Đặc biệt 565398
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4
 • 1
  2 4
 • 2
  3 5 5
 • 3
  1 2
 • 4
   
 • 5
  4
 • 6
  8
 • 7
  5 5
 • 8
  2 4 5 9
 • 9
  1 9
Giải tám 53
Giải bảy 735
Giải sáu 5806 1633 9272
Giải năm 2019
Giải tư 43746 76112 80021
49854 38239 65608 02023
Giải ba 93056 33398
Giải nhì 81355
Giải nhất 05170
Đặc biệt 605091
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7
 • 1
  2 9
 • 2
  1 7
 • 3
  2 3 5
 • 4
  5
 • 5
  3 5
 • 6
  0 4 5
 • 7
   
 • 8
  0 9
 • 9
  1 3
Giải tám 94
Giải bảy 767
Giải sáu 1358 2714 4238
Giải năm 6860
Giải tư 66596 51519 04904
85699 78920 63083 68712
Giải ba 10007 30332
Giải nhì 77564
Giải nhất 73077
Đặc biệt 658796
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 6
 • 1
   
 • 2
  1 3
 • 3
  8
 • 4
  0 1 6 9
 • 5
   
 • 6
  9 9
 • 7
  0 6 7
 • 8
  3 5
 • 9
  1 9
Giải tám 29
Giải bảy 886
Giải sáu 1615 6973 0345
Giải năm 6432
Giải tư 88105 27241 05843
55782 94724 41472 33097
Giải ba 86488 25660
Giải nhì 08636
Giải nhất 52723
Đặc biệt 595167
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  6
 • 1
  4
 • 2
  3 7 8
 • 3
  2 4 7
 • 4
  2
 • 5
  0 1 4
 • 6
  3 8
 • 7
  6 9
 • 8
  8
 • 9
  2
Giải tám 70
Giải bảy 664
Giải sáu 1746 3186 8389
Giải năm 2814
Giải tư 35730 05728 98460
81025 00604 02670 62080
Giải ba 46185 58684
Giải nhì 81523
Giải nhất 71128
Đặc biệt 983112
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 6 7 7 8
 • 1
   
 • 2
  1
 • 3
  2
 • 4
  0 1 6 8
 • 5
  2 8
 • 6
  4 8
 • 7
   
 • 8
  2 2
 • 9
  8
Giải tám 81
Giải bảy 113
Giải sáu 6377 5489 1733
Giải năm 3662
Giải tư 34235 00814 65156
11746 13971 58709 95934
Giải ba 57109 81504
Giải nhì 07046
Giải nhất 42230
Đặc biệt 577002
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3
 • 1
  7 8
 • 2
  0 6
 • 3
  1 3
 • 4
  0 1 3
 • 5
  3
 • 6
  4 4 5
 • 7
  7
 • 8
   
 • 9
  0 0 8