XSBP ngày 01/05/2021 - Kết quả xổ số Bình Phước - SXBP

Giải tám 85
Giải bảy 153
Giải sáu 7486 3658 5783
Giải năm 2173
Giải tư 14165 05099 97666
96886 76033 72950 08736
Giải ba 02172 32401
Giải nhì 62480
Giải nhất 76435
Đặc biệt 547863
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5 8
 • 1
  0
 • 2
  7
 • 3
  3 5 6 7 8
 • 4
   
 • 5
  3 6 8
 • 6
  3 6 8 8
 • 7
   
 • 8
  5
 • 9
  9
Giải tám 03
Giải bảy 706
Giải sáu 8404 6811 9313
Giải năm 8214
Giải tư 58207 72607 34839
99842 20841 11361 86006
Giải ba 83411 76936
Giải nhì 17579
Giải nhất 45670
Đặc biệt 519515
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7
 • 1
  1 1 4 6
 • 2
  4
 • 3
  0 1
 • 4
  0 1
 • 5
  1
 • 6
  0 0 3
 • 7
  0 0
 • 8
   
 • 9
  3 7
Giải tám 34
Giải bảy 176
Giải sáu 8848 8211 6432
Giải năm 3739
Giải tư 20759 05931 75863
62773 68913 94426 26509
Giải ba 04797 52082
Giải nhì 70795
Giải nhất 40932
Đặc biệt 952688
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  1 3
 • 2
  3 3 8
 • 3
  1 6 7
 • 4
  3
 • 5
  9
 • 6
  2 7
 • 7
  9
 • 8
  4 8
 • 9
  0 3 5
Giải tám 96
Giải bảy 827
Giải sáu 8031 5526 7248
Giải năm 9148
Giải tư 86241 95129 77244
61099 88783 99428 60416
Giải ba 96967 20201
Giải nhì 64011
Giải nhất 56379
Đặc biệt 545210
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1
 • 1
  0 1 3 4
 • 2
   
 • 3
  8
 • 4
  4
 • 5
   
 • 6
  1 2 9
 • 7
  2 6
 • 8
  2 4 4
 • 9
  2 7 9
Giải tám 62
Giải bảy 964
Giải sáu 5619 9920 0237
Giải năm 1731
Giải tư 10963 46822 42728
45372 76336 93792 10858
Giải ba 55900 74896
Giải nhì 33572
Giải nhất 62702
Đặc biệt 319644
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 2
 • 1
  3
 • 2
  0 2 6 7 7 9
 • 3
  6
 • 4
  4 6
 • 5
   
 • 6
  3 9
 • 7
  3
 • 8
  2 5
 • 9
  1
Giải tám 33
Giải bảy 850
Giải sáu 9248 0531 7720
Giải năm 4056
Giải tư 90200 75571 55659
24467 17072 48455 79862
Giải ba 87469 78043
Giải nhì 32327
Giải nhất 86719
Đặc biệt 133310
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 1 2 5
 • 1
  3 7
 • 2
  6 7
 • 3
  3 4
 • 4
   
 • 5
  5
 • 6
  5
 • 7
  2 6
 • 8
  4
 • 9
  1 5 6
Giải tám 54
Giải bảy 285
Giải sáu 2152 1056 6968
Giải năm 4449
Giải tư 86311 85075 33806
02130 59725 39507 28418
Giải ba 94139 40172
Giải nhì 68387
Giải nhất 64405
Đặc biệt 888196
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3
 • 1
  1
 • 2
  5 7
 • 3
   
 • 4
  5
 • 5
  0 2 7 8
 • 6
  0 5 9
 • 7
  0 8
 • 8
  1 6
 • 9
  3 4