XSBP ngày 21/11/2020 - Kết quả xổ số Bình Phước - SXBP

Giải tám 88
Giải bảy 955
Giải sáu 2164 4282 7891
Giải năm 3364
Giải tư 75652 44271 09074
59313 19412 53198 85103
Giải ba 85668 12178
Giải nhì 55341
Giải nhất 22095
Đặc biệt 086210
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1
 • 1
  4 7 9
 • 2
  1 5 8
 • 3
  0 1
 • 4
  6 6 7
 • 5
  5 9
 • 6
   
 • 7
   
 • 8
  6 7 8 9
 • 9
   
Giải tám 72
Giải bảy 165
Giải sáu 1855 0326 2244
Giải năm 2066
Giải tư 95216 82539 87426
07832 36201 61156 56353
Giải ba 39227 79681
Giải nhì 19558
Giải nhất 64373
Đặc biệt 076157
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  0 8
 • 2
  3 7
 • 3
  5 7
 • 4
  4
 • 5
  5 6
 • 6
  1 2 2 5 6
 • 7
  2 5
 • 8
  5
 • 9
  3
Giải tám 36
Giải bảy 515
Giải sáu 7238 0205 6720
Giải năm 7584
Giải tư 18141 21925 78753
92219 38012 11484 38173
Giải ba 00557 68790
Giải nhì 27165
Giải nhất 10236
Đặc biệt 338767
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 9
 • 1
  4
 • 2
  1
 • 3
  5 7
 • 4
  8 8
 • 5
  0 1 2 6
 • 6
  3 3
 • 7
  5 6
 • 8
  3
 • 9
  1
Giải tám 04
Giải bảy 456
Giải sáu 5062 4542 6662
Giải năm 5842
Giải tư 19027 44778 13021
58458 73752 20961 40075
Giải ba 55093 24175
Giải nhì 07781
Giải nhất 27335
Đặc biệt 355172
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  2 6 8
 • 2
  4 4 5 6 6 7
 • 3
  9
 • 4
  0
 • 5
  3 7 7
 • 6
  5
 • 7
  2
 • 8
  5 7
 • 9
   
Giải tám 65
Giải bảy 789
Giải sáu 1220 7515 0813
Giải năm 5568
Giải tư 39291 39030 77829
55398 16372 32704 81119
Giải ba 90576 54504
Giải nhì 29303
Giải nhất 59087
Đặc biệt 235998
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 3
 • 1
  9
 • 2
  7
 • 3
  0 1
 • 4
  0 0
 • 5
  1 6
 • 6
  7
 • 7
  8
 • 8
  6 9 9
 • 9
  1 2 8
Giải tám 95
Giải bảy 395
Giải sáu 4031 0383 9160
Giải năm 2431
Giải tư 25986 99609 18311
03873 86351 63458 09424
Giải ba 41228 80232
Giải nhì 14837
Giải nhất 94065
Đặc biệt 823490
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  6 9
 • 1
  1 3 3 5
 • 2
  3
 • 3
  7 8
 • 4
  2
 • 5
  6 9 9
 • 6
  8
 • 7
  3
 • 8
  2 5
 • 9
  0
Giải tám 26
Giải bảy 987
Giải sáu 6055 2963 3274
Giải năm 2386
Giải tư 75113 38328 72269
57178 22845 57440 18386
Giải ba 18842 87146
Giải nhì 69205
Giải nhất 79170
Đặc biệt 927913
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 7
 • 1
   
 • 2
  4
 • 3
  1 1 6
 • 4
  7
 • 5
  0 4 5
 • 6
  2 4 8 8
 • 7
  8
 • 8
  2 7
 • 9
  6