XSBTH ngày 14/01/2021 - Kết quả xổ số Bình Thuận - SXBTH

Giải tám 21
Giải bảy 172
Giải sáu 1602 1492 1300
Giải năm 2075
Giải tư 84519 71645 72984
30876 59400 23476 67382
Giải ba 63025 77287
Giải nhì 24725
Giải nhất 28749
Đặc biệt 279246
Lấy kết quả: X1 BTH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 0
 • 1
  2
 • 2
  0 7 8 9
 • 3
   
 • 4
  8
 • 5
  2 2 4 7
 • 6
  4 7 7
 • 7
  8
 • 8
   
 • 9
  1 4
Giải tám 37
Giải bảy 542
Giải sáu 1511 7546 8604
Giải năm 1174
Giải tư 26668 00582 11081
88908 72752 40509 75878
Giải ba 91983 11426
Giải nhì 15270
Giải nhất 19605
Đặc biệt 547067
Lấy kết quả: X1 BTH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7
 • 1
  1 8
 • 2
  4 5 8
 • 3
  8
 • 4
  0 7
 • 5
  0
 • 6
  2 4
 • 7
  3 6
 • 8
  0 6 7
 • 9
  0
Giải tám 73
Giải bảy 141
Giải sáu 2773 1181 8686
Giải năm 4164
Giải tư 65828 90200 15459
28849 06071 44962 72201
Giải ba 85056 87215
Giải nhì 01640
Giải nhất 08137
Đặc biệt 184618
Lấy kết quả: X1 BTH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 4
 • 1
  0 4 7 8
 • 2
  6
 • 3
  7 7
 • 4
  6
 • 5
  1
 • 6
  5 8
 • 7
  3
 • 8
  1 2
 • 9
  4 5
Giải tám 39
Giải bảy 063
Giải sáu 5159 0828 2095
Giải năm 6577
Giải tư 07387 76999 65722
91326 10266 75259 44440
Giải ba 26479 00449
Giải nhì 80905
Giải nhất 46416
Đặc biệt 107174
Lấy kết quả: X1 BTH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4
 • 1
   
 • 2
  2
 • 3
  6
 • 4
  7
 • 5
  0 9
 • 6
  1 2 6
 • 7
  7 8
 • 8
  2
 • 9
  3 4 5 5 7 9
Giải tám 87
Giải bảy 819
Giải sáu 6983 6132 9046
Giải năm 4263
Giải tư 37698 57049 32526
26992 57103 26748 87994
Giải ba 76770 76459
Giải nhì 96878
Giải nhất 58522
Đặc biệt 613411
Lấy kết quả: X1 BTH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7
 • 1
  1
 • 2
  2 3 9
 • 3
  0 6 8
 • 4
  9
 • 5
   
 • 6
  2 4
 • 7
  8
 • 8
  4 7 9
 • 9
  1 4 5
Giải tám 16
Giải bảy 475
Giải sáu 1020 7770 0167
Giải năm 7382
Giải tư 09630 95560 56672
89764 18192 81638 92002
Giải ba 14266 63050
Giải nhì 83879
Giải nhất 14837
Đặc biệt 167111
Lấy kết quả: X1 BTH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 3 5 6 7
 • 1
  1
 • 2
  0 7 8 9
 • 3
   
 • 4
  6
 • 5
  7
 • 6
  1 6
 • 7
  3 6
 • 8
  3
 • 9
  7
Giải tám 71
Giải bảy 422
Giải sáu 5784 5895 8314
Giải năm 1666
Giải tư 54187 63865 43458
61557 74788 48034 84144
Giải ba 46294 26217
Giải nhì 83651
Giải nhất 22855
Đặc biệt 536804
Lấy kết quả: X1 BTH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  5 7
 • 2
  2
 • 3
   
 • 4
  0 1 3 4 8 9
 • 5
  5 6 9
 • 6
  6
 • 7
  1 5 8
 • 8
  5 8
 • 9