XSDL ngày 02/01/2022 - Kết quả xổ số Đà Lạt - SXDL

Giải tám 87
Giải bảy 520
Giải sáu 6920 0255 4000
Giải năm 3296
Giải tư 97583 64063 56256
32287 42247 32746 45299
Giải ba 47936 90418
Giải nhì 46692
Giải nhất 07031
Đặc biệt 054164
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 2 2
 • 1
  3
 • 2
  9
 • 3
  6 8
 • 4
  6
 • 5
  5
 • 6
  3 4 5 9
 • 7
  4 8 8
 • 8
  1
 • 9
  9
Giải tám 17
Giải bảy 956
Giải sáu 8758 9334 5948
Giải năm 0461
Giải tư 69838 87985 41764
44971 02567 38573 31187
Giải ba 01756 13832
Giải nhì 44001
Giải nhất 30126
Đặc biệt 586580
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  8
 • 1
  0 6 7
 • 2
  3
 • 3
  7
 • 4
  3 6
 • 5
  8
 • 6
  2 5 5
 • 7
  1 6 8
 • 8
  3 4 5
 • 9
   
Giải tám 39
Giải bảy 432
Giải sáu 3339 0256 2710
Giải năm 2302
Giải tư 60909 29171 67462
55586 67426 99566 61182
Giải ba 22449 86700
Giải nhì 07664
Giải nhất 87827
Đặc biệt 150010
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 1 1
 • 1
  7
 • 2
  0 3 6 8
 • 3
   
 • 4
  6
 • 5
   
 • 6
  2 5 6 8
 • 7
  2
 • 8
   
 • 9
  0 3 3 4
Giải tám 80
Giải bảy 065
Giải sáu 0329 2378 2582
Giải năm 5764
Giải tư 13212 96525 49222
67543 60587 54229 88279
Giải ba 02888 32361
Giải nhì 24344
Giải nhất 64203
Đặc biệt 124298
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  8
 • 1
  6
 • 2
  1 2 8
 • 3
  0 4
 • 4
  4 6
 • 5
  2 6
 • 6
   
 • 7
  8
 • 8
  7 8 9
 • 9
  2 2 7
Giải tám 28
Giải bảy 780
Giải sáu 5767 4955 1112
Giải năm 6194
Giải tư 34755 49698 35970
06372 22822 97915 17765
Giải ba 18815 05990
Giải nhì 35311
Giải nhất 51753
Đặc biệt 974845
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7 8 9
 • 1
  1
 • 2
  1 2 7
 • 3
  5
 • 4
  9
 • 5
  1 1 4 5 5 6
 • 6
   
 • 7
  6
 • 8
  2 9
 • 9
   
Giải tám 90
Giải bảy 927
Giải sáu 6225 5970 4678
Giải năm 1613
Giải tư 02467 18228 18764
55687 12559 68082 96897
Giải ba 20993 10438
Giải nhì 09303
Giải nhất 03226
Đặc biệt 896523
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7 9
 • 1
   
 • 2
  8
 • 3
  0 1 2 9
 • 4
  6
 • 5
  2
 • 6
  2
 • 7
  2 6 8 9
 • 8
  2 3 7
 • 9
  5
Giải tám 46
Giải bảy 205
Giải sáu 2332 3778 2286
Giải năm 1883
Giải tư 56103 90549 81975
60214 70634 04749 63462
Giải ba 03084 53528
Giải nhì 10318
Giải nhất 86515
Đặc biệt 224710
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1
 • 1
   
 • 2
  3 6
 • 3
  0 8
 • 4
  1 3 8
 • 5
  0 1 7
 • 6
  4 8
 • 7
   
 • 8
  1 2 7
 • 9
  4 4