XSDL ngày 03/01/2021 - Kết quả xổ số Đà Lạt - SXDL

Giải tám 95
Giải bảy 948
Giải sáu 0063 9264 9761
Giải năm 0856
Giải tư 43110 91817 43728
42486 71125 63824 89560
Giải ba 55980 64832
Giải nhì 05186
Giải nhất 36981
Đặc biệt 625746
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 6 8
 • 1
  6 8
 • 2
  3
 • 3
  6
 • 4
  2 6
 • 5
  2 9
 • 6
  4 5 8 8
 • 7
  1
 • 8
  2 4
 • 9
   
Giải tám 65
Giải bảy 828
Giải sáu 0016 5142 4427
Giải năm 5938
Giải tư 36367 13671 96713
36100 36183 17630 90218
Giải ba 65823 03001
Giải nhì 06774
Giải nhất 41822
Đặc biệt 601438
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 3
 • 1
  0 7
 • 2
  2 4
 • 3
  1 2 8
 • 4
  7
 • 5
  6
 • 6
  1
 • 7
  2 6
 • 8
  1 2 3 3
 • 9
   
Giải tám 03
Giải bảy 820
Giải sáu 6046 3373 9775
Giải năm 4805
Giải tư 49526 39633 40635
65958 37676 93687 03970
Giải ba 35773 40785
Giải nhì 99242
Giải nhất 74628
Đặc biệt 344270
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 7 7
 • 1
   
 • 2
  4
 • 3
  0 3 7 7
 • 4
   
 • 5
  0 3 7 8
 • 6
  2 4 7
 • 7
  8
 • 8
  2 5
 • 9
   
Giải tám 11
Giải bảy 438
Giải sáu 0188 8212 6106
Giải năm 2569
Giải tư 43572 62398 19660
52431 93219 27671 35084
Giải ba 90534 39093
Giải nhì 67532
Giải nhất 68583
Đặc biệt 351947
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  6
 • 1
  1 3 7
 • 2
  1 3 7
 • 3
  8 9
 • 4
  3 8
 • 5
   
 • 6
  0
 • 7
  4
 • 8
  3 8 9
 • 9
  1 6
Giải tám 70
Giải bảy 437
Giải sáu 8248 1482 0187
Giải năm 1882
Giải tư 42873 10676 49701
10735 75066 59937 99655
Giải ba 71289 13860
Giải nhì 47113
Giải nhất 77793
Đặc biệt 860930
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 6 7
 • 1
  0
 • 2
  8 8
 • 3
  1 7 9
 • 4
   
 • 5
  3 5
 • 6
  6 7
 • 7
  3 3 8
 • 8
  4
 • 9
  8
Giải tám 74
Giải bảy 710
Giải sáu 1610 0392 7806
Giải năm 6766
Giải tư 91366 97041 06932
18603 78284 03787 24352
Giải ba 17074 12546
Giải nhì 29113
Giải nhất 45047
Đặc biệt 600770
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 1 7
 • 1
  4
 • 2
  3 5 9
 • 3
  0 1
 • 4
  7 7 8
 • 5
   
 • 6
  0 4 6 6
 • 7
  4 8
 • 8
   
 • 9
   
Giải tám 68
Giải bảy 589
Giải sáu 2527 3842 1857
Giải năm 3815
Giải tư 94518 97061 18004
28444 90348 21003 67412
Giải ba 61736 08355
Giải nhì 14812
Giải nhất 03523
Đặc biệt 121246
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  6
 • 2
  1 1 4
 • 3
  0 2
 • 4
  0 4
 • 5
  1 5
 • 6
  3 4
 • 7
  2 5
 • 8
  1 4 6
 • 9
  8