XSDL ngày 11/07/2021 - Kết quả xổ số Đà Lạt - SXDL

Giải tám 04
Giải bảy 128
Giải sáu 1143 1855 3137
Giải năm 6054
Giải tư 18121 51951 90993
42573 41354 34029 02743
Giải ba 29213 72985
Giải nhì 26773
Giải nhất 10784
Đặc biệt 273435
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  2 5
 • 2
   
 • 3
  1 4 4 7 7 9
 • 4
  0 5 5 8
 • 5
  3 5 8
 • 6
   
 • 7
  3
 • 8
  2
 • 9
  2
Giải tám 03
Giải bảy 341
Giải sáu 2577 3228 2074
Giải năm 5259
Giải tư 35523 22630 05260
03988 27538 99151 69557
Giải ba 92517 92643
Giải nhì 22514
Giải nhất 39300
Đặc biệt 960198
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 3 6
 • 1
  4 5
 • 2
   
 • 3
  0 2 4
 • 4
  1 7
 • 5
   
 • 6
   
 • 7
  1 5 7
 • 8
  2 3 8 9
 • 9
  5
Giải tám 82
Giải bảy 685
Giải sáu 2566 9269 2970
Giải năm 7583
Giải tư 02388 91308 70191
51232 03301 84642 59939
Giải ba 86894 55282
Giải nhì 77389
Giải nhất 16845
Đặc biệt 491178
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7
 • 1
  0 9
 • 2
  3 4 8 8
 • 3
  8
 • 4
  9
 • 5
  4 8
 • 6
  6
 • 7
   
 • 8
  0 7 8
 • 9
  3 6 8
Giải tám 94
Giải bảy 907
Giải sáu 8299 2308 1159
Giải năm 7085
Giải tư 12779 29526 16101
49661 08505 89374 59892
Giải ba 00546 03164
Giải nhì 57417
Giải nhất 15912
Đặc biệt 917483
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  0 6
 • 2
  1 9
 • 3
  8
 • 4
  6 7 9
 • 5
  0 8
 • 6
  2 4
 • 7
  0 1
 • 8
  0
 • 9
  5 7 9
Giải tám 22
Giải bảy 247
Giải sáu 4211 0979 9985
Giải năm 7312
Giải tư 98176 72409 03337
81183 34588 42222 37850
Giải ba 21640 92181
Giải nhì 80962
Giải nhất 10620
Đặc biệt 630300
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 2 4 5
 • 1
  1 8
 • 2
  1 2 2 6
 • 3
  8
 • 4
   
 • 5
  8
 • 6
  7
 • 7
  3 4
 • 8
  8
 • 9
  0 7
Giải tám 69
Giải bảy 540
Giải sáu 6515 0190 8893
Giải năm 5622
Giải tư 46852 58193 02569
71825 55960 38503 10291
Giải ba 25317 87679
Giải nhì 95496
Giải nhất 81440
Đặc biệt 922625
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 4 6 9
 • 1
  9
 • 2
  2 5
 • 3
  0 9 9
 • 4
   
 • 5
  1 2 2
 • 6
  9
 • 7
  1
 • 8
   
 • 9
  6 6 7
Giải tám 53
Giải bảy 609
Giải sáu 7213 4184 5358
Giải năm 9218
Giải tư 49255 97726 25588
12304 88585 36567 74723
Giải ba 96081 74630
Giải nhì 43539
Giải nhất 75477
Đặc biệt 319177
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3
 • 1
  8
 • 2
   
 • 3
  1 2 5
 • 4
  0 8
 • 5
  5 8
 • 6
  2
 • 7
  6 7 7
 • 8
  1 5 8
 • 9
  0 3