XSDL ngày 14/08/2022 - Kết quả xổ số Đà Lạt - SXDL

Giải tám 31
Giải bảy 959
Giải sáu 0171 2863 3957
Giải năm 1856
Giải tư 26342 51357 91733
97014 62598 50846 04427
Giải ba 44289 48738
Giải nhì 89462
Giải nhất 64149
Đặc biệt 113913
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  3 7
 • 2
  4 6
 • 3
  1 3 6
 • 4
  1
 • 5
   
 • 6
  4 5
 • 7
  2 5 5
 • 8
  3 9
 • 9
  4 5 8
Giải tám 16
Giải bảy 187
Giải sáu 0742 5899 4294
Giải năm 4205
Giải tư 27348 85853 54743
83924 05938 81149 17144
Giải ba 02374 37028
Giải nhì 14936
Giải nhất 80861
Đặc biệt 060002
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  6
 • 2
  0 4
 • 3
  4 5
 • 4
  2 4 7 9
 • 5
  0
 • 6
  1 3
 • 7
  8
 • 8
  2 3 4
 • 9
  4 9
Giải tám 11
Giải bảy 419
Giải sáu 4137 7706 6316
Giải năm 9152
Giải tư 91209 26189 52578
02888 74552 94407 16451
Giải ba 94777 37894
Giải nhì 66424
Giải nhất 86219
Đặc biệt 550785
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  1 5
 • 2
  5 5
 • 3
   
 • 4
  2 9
 • 5
  8
 • 6
  0 1
 • 7
  0 3 7
 • 8
  7 8
 • 9
  0 1 1 8
Giải tám 52
Giải bảy 881
Giải sáu 0120 6310 5286
Giải năm 4095
Giải tư 68145 39631 85651
89122 70715 09081 87224
Giải ba 16485 34381
Giải nhì 82189
Giải nhất 27976
Đặc biệt 557045
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 2
 • 1
  3 5 8 8 8
 • 2
  2 5
 • 3
   
 • 4
  2
 • 5
  1 4 4 8 9
 • 6
  7 8
 • 7
   
 • 8
   
 • 9
  8
Giải tám 88
Giải bảy 010
Giải sáu 8094 4167 7096
Giải năm 6927
Giải tư 26121 61006 11759
57553 70795 97786 20521
Giải ba 21034 69586
Giải nhì 77221
Giải nhất 01150
Đặc biệt 970291
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 5
 • 1
  2 2 2 9
 • 2
   
 • 3
  5
 • 4
  3 9
 • 5
  9
 • 6
  0 8 8 9
 • 7
  2 6
 • 8
  8
 • 9
  5
Giải tám 76
Giải bảy 067
Giải sáu 8167 6398 9669
Giải năm 8667
Giải tư 84966 50059 85010
20640 08220 84543 72755
Giải ba 43082 84811
Giải nhì 94274
Giải nhất 92588
Đặc biệt 317995
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 2 4
 • 1
  1
 • 2
  8
 • 3
  4
 • 4
  7
 • 5
  5 9
 • 6
  6 7
 • 7
  6 6 6
 • 8
  8 9
 • 9
  5 6
Giải tám 90
Giải bảy 805
Giải sáu 5428 8448 3755
Giải năm 4835
Giải tư 13361 96934 64079
00191 67637 43893 87331
Giải ba 21691 72971
Giải nhì 40019
Giải nhất 59994
Đặc biệt 687533
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  9
 • 1
  3 6 7 9 9
 • 2
   
 • 3
  3 9
 • 4
  3 9
 • 5
  0 3 5
 • 6
   
 • 7
  3
 • 8
  2 4
 • 9
  1 7