XSDL ngày 20/12/2020 - Kết quả xổ số Đà Lạt - SXDL

Giải tám 03
Giải bảy 820
Giải sáu 6046 3373 9775
Giải năm 4805
Giải tư 49526 39633 40635
65958 37676 93687 03970
Giải ba 35773 40785
Giải nhì 99242
Giải nhất 74628
Đặc biệt 344270
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 7 7
 • 1
   
 • 2
  4
 • 3
  0 3 7 7
 • 4
   
 • 5
  0 3 7 8
 • 6
  2 4 7
 • 7
  8
 • 8
  2 5
 • 9
   
Giải tám 11
Giải bảy 438
Giải sáu 0188 8212 6106
Giải năm 2569
Giải tư 43572 62398 19660
52431 93219 27671 35084
Giải ba 90534 39093
Giải nhì 67532
Giải nhất 68583
Đặc biệt 351947
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  6
 • 1
  1 3 7
 • 2
  1 3 7
 • 3
  8 9
 • 4
  3 8
 • 5
   
 • 6
  0
 • 7
  4
 • 8
  3 8 9
 • 9
  1 6
Giải tám 70
Giải bảy 437
Giải sáu 8248 1482 0187
Giải năm 1882
Giải tư 42873 10676 49701
10735 75066 59937 99655
Giải ba 71289 13860
Giải nhì 47113
Giải nhất 77793
Đặc biệt 860930
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 6 7
 • 1
  0
 • 2
  8 8
 • 3
  1 7 9
 • 4
   
 • 5
  3 5
 • 6
  6 7
 • 7
  3 3 8
 • 8
  4
 • 9
  8
Giải tám 74
Giải bảy 710
Giải sáu 1610 0392 7806
Giải năm 6766
Giải tư 91366 97041 06932
18603 78284 03787 24352
Giải ba 17074 12546
Giải nhì 29113
Giải nhất 45047
Đặc biệt 600770
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 1 7
 • 1
  4
 • 2
  3 5 9
 • 3
  0 1
 • 4
  7 7 8
 • 5
   
 • 6
  0 4 6 6
 • 7
  4 8
 • 8
   
 • 9
   
Giải tám 68
Giải bảy 589
Giải sáu 2527 3842 1857
Giải năm 3815
Giải tư 94518 97061 18004
28444 90348 21003 67412
Giải ba 61736 08355
Giải nhì 14812
Giải nhất 03523
Đặc biệt 121246
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  6
 • 2
  1 1 4
 • 3
  0 2
 • 4
  0 4
 • 5
  1 5
 • 6
  3 4
 • 7
  2 5
 • 8
  1 4 6
 • 9
  8
Giải tám 62
Giải bảy 712
Giải sáu 6523 5178 0184
Giải năm 0375
Giải tư 57529 22623 25995
53821 97721 17658 99688
Giải ba 26464 15077
Giải nhì 39531
Giải nhất 12490
Đặc biệt 254492
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  9
 • 1
  2 2 3
 • 2
  1 6 9
 • 3
  2 2
 • 4
  6 8
 • 5
  7 9
 • 6
   
 • 7
  7
 • 8
  5 7 8
 • 9
  2
Giải tám 15
Giải bảy 116
Giải sáu 3013 6634 3651
Giải năm 1629
Giải tư 32515 80721 04471
96795 87169 76472 30934
Giải ba 12707 94648
Giải nhì 19723
Giải nhất 23623
Đặc biệt 500167
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  2 5 7
 • 2
  7
 • 3
  1 2 2
 • 4
  3 3
 • 5
  1 1 9
 • 6
  1
 • 7
  0 6
 • 8
  4
 • 9
  2 6