XSDL ngày 21/06/2020 - Kết quả xổ số Đà Lạt - SXDL

Giải tám 85
Giải bảy 816
Giải sáu 7202 4731 1088
Giải năm 7530
Giải tư 54565 91255 24216
96323 83902 50778 30914
Giải ba 11369 80439
Giải nhì 87054
Giải nhất 85130
Đặc biệt 596663
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 3
 • 1
  3
 • 2
  0 0
 • 3
  2 6
 • 4
  1 5
 • 5
  5 6 8
 • 6
  1 1
 • 7
   
 • 8
  7 8
 • 9
  3 6
Giải tám 82
Giải bảy 977
Giải sáu 9293 3193 7309
Giải năm 5299
Giải tư 81560 27173 90387
12087 22082 65768 41191
Giải ba 27898 62682
Giải nhì 63651
Giải nhất 54064
Đặc biệt 320954
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  6
 • 1
  5 9
 • 2
  8 8 8
 • 3
  7 9 9
 • 4
  5 6
 • 5
   
 • 6
   
 • 7
  7 8 8
 • 8
  6 9
 • 9
  0 9
Giải tám 65
Giải bảy 488
Giải sáu 5603 6897 5474
Giải năm 4524
Giải tư 71801 69956 39901
56115 73679 50706 02223
Giải ba 19254 76867
Giải nhì 35862
Giải nhất 63329
Đặc biệt 804194
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  0 0
 • 2
  6
 • 3
  0 2
 • 4
  2 5 7 9
 • 5
  1 6
 • 6
  0 5
 • 7
  6 9
 • 8
  8
 • 9
  2 7
Giải tám 11
Giải bảy 909
Giải sáu 6333 8769 5761
Giải năm 0231
Giải tư 31299 49334 21569
81620 09804 20025 96663
Giải ba 43613 89531
Giải nhì 53520
Giải nhất 50023
Đặc biệt 138039
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 2
 • 1
  1 3 3 6
 • 2
   
 • 3
  1 2 3 6
 • 4
  0 3
 • 5
  2
 • 6
   
 • 7
   
 • 8
   
 • 9
  0 3 6 6 9
Giải tám 83
Giải bảy 864
Giải sáu 3232 3564 1408
Giải năm 9736
Giải tư 58243 73050 55132
14915 85286 46084 03269
Giải ba 98539 14570
Giải nhì 12234
Giải nhất 81188
Đặc biệt 324790
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5 7 9
 • 1
   
 • 2
  3 3
 • 3
  4 8
 • 4
  3 6 6 8
 • 5
  1
 • 6
  3 8
 • 7
   
 • 8
  0 8
 • 9
  3 6
Giải tám 30
Giải bảy 389
Giải sáu 3124 1895 5198
Giải năm 7825
Giải tư 00494 32486 93451
48912 32786 80268 09149
Giải ba 27256 50421
Giải nhì 28703
Giải nhất 34471
Đặc biệt 289736
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3
 • 1
  2 5 7
 • 2
  1
 • 3
  0
 • 4
  2 9
 • 5
  2 9
 • 6
  3 5 8 8
 • 7
   
 • 8
  6 9
 • 9
  4 8
Giải tám 60
Giải bảy 041
Giải sáu 0810 8116 9123
Giải năm 8948
Giải tư 98621 40986 48042
82867 56594 86794 24921
Giải ba 88632 74528
Giải nhì 63600
Giải nhất 34844
Đặc biệt 142159
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 1 6
 • 1
  2 2 4
 • 2
  3 4
 • 3
  2
 • 4
  4 9 9
 • 5
   
 • 6
  1 8
 • 7
  6
 • 8
  2 4
 • 9
  5