XSDL ngày 24/01/2021 - Kết quả xổ số Đà Lạt - SXDL

Giải tám 46
Giải bảy 432
Giải sáu 0642 0162 1016
Giải năm 5617
Giải tư 00095 70062 12318
03419 91197 55624 80449
Giải ba 37506 42283
Giải nhì 72276
Giải nhất 01733
Đặc biệt 576831
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  3
 • 2
  3 4 6 6
 • 3
  3 8
 • 4
  2
 • 5
  9
 • 6
  0 1 4 7
 • 7
  1 9
 • 8
  1
 • 9
  1 4
Giải tám 79
Giải bảy 932
Giải sáu 8833 8476 7197
Giải năm 0987
Giải tư 27563 10811 63974
25821 82905 78904 71558
Giải ba 33347 71549
Giải nhì 28520
Giải nhất 50019
Đặc biệt 149641
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2
 • 1
  1 2 4
 • 2
  3
 • 3
  3 6
 • 4
  0 7
 • 5
  0
 • 6
  7
 • 7
  4 8 9
 • 8
  5
 • 9
  1 4 7
Giải tám 38
Giải bảy 358
Giải sáu 6766 1443 7990
Giải năm 2023
Giải tư 16953 20553 16134
67899 93172 81250 67869
Giải ba 22989 78591
Giải nhì 65255
Giải nhất 17682
Đặc biệt 037613
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5 9
 • 1
  9
 • 2
  7 8
 • 3
  1 2 4 5 5
 • 4
  3
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
   
 • 8
  3 5
 • 9
  6 8 9
Giải tám 95
Giải bảy 948
Giải sáu 0063 9264 9761
Giải năm 0856
Giải tư 43110 91817 43728
42486 71125 63824 89560
Giải ba 55980 64832
Giải nhì 05186
Giải nhất 36981
Đặc biệt 625746
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 6 8
 • 1
  6 8
 • 2
  3
 • 3
  6
 • 4
  2 6
 • 5
  2 9
 • 6
  4 5 8 8
 • 7
  1
 • 8
  2 4
 • 9
   
Giải tám 65
Giải bảy 828
Giải sáu 0016 5142 4427
Giải năm 5938
Giải tư 36367 13671 96713
36100 36183 17630 90218
Giải ba 65823 03001
Giải nhì 06774
Giải nhất 41822
Đặc biệt 601438
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 3
 • 1
  0 7
 • 2
  2 4
 • 3
  1 2 8
 • 4
  7
 • 5
  6
 • 6
  1
 • 7
  2 6
 • 8
  1 2 3 3
 • 9
   
Giải tám 03
Giải bảy 820
Giải sáu 6046 3373 9775
Giải năm 4805
Giải tư 49526 39633 40635
65958 37676 93687 03970
Giải ba 35773 40785
Giải nhì 99242
Giải nhất 74628
Đặc biệt 344270
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 7 7
 • 1
   
 • 2
  4
 • 3
  0 3 7 7
 • 4
   
 • 5
  0 3 7 8
 • 6
  2 4 7
 • 7
  8
 • 8
  2 5
 • 9
   
Giải tám 11
Giải bảy 438
Giải sáu 0188 8212 6106
Giải năm 2569
Giải tư 43572 62398 19660
52431 93219 27671 35084
Giải ba 90534 39093
Giải nhì 67532
Giải nhất 68583
Đặc biệt 351947
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  6
 • 1
  1 3 7
 • 2
  1 3 7
 • 3
  8 9
 • 4
  3 8
 • 5
   
 • 6
  0
 • 7
  4
 • 8
  3 8 9
 • 9
  1 6