XSDL ngày 29/11/2020 - Kết quả xổ số Đà Lạt - SXDL

Giải tám 74
Giải bảy 710
Giải sáu 1610 0392 7806
Giải năm 6766
Giải tư 91366 97041 06932
18603 78284 03787 24352
Giải ba 17074 12546
Giải nhì 29113
Giải nhất 45047
Đặc biệt 600770
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 1 7
 • 1
  4
 • 2
  3 5 9
 • 3
  0 1
 • 4
  7 7 8
 • 5
   
 • 6
  0 4 6 6
 • 7
  4 8
 • 8
   
 • 9
   
Giải tám 68
Giải bảy 589
Giải sáu 2527 3842 1857
Giải năm 3815
Giải tư 94518 97061 18004
28444 90348 21003 67412
Giải ba 61736 08355
Giải nhì 14812
Giải nhất 03523
Đặc biệt 121246
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  6
 • 2
  1 1 4
 • 3
  0 2
 • 4
  0 4
 • 5
  1 5
 • 6
  3 4
 • 7
  2 5
 • 8
  1 4 6
 • 9
  8
Giải tám 62
Giải bảy 712
Giải sáu 6523 5178 0184
Giải năm 0375
Giải tư 57529 22623 25995
53821 97721 17658 99688
Giải ba 26464 15077
Giải nhì 39531
Giải nhất 12490
Đặc biệt 254492
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  9
 • 1
  2 2 3
 • 2
  1 6 9
 • 3
  2 2
 • 4
  6 8
 • 5
  7 9
 • 6
   
 • 7
  7
 • 8
  5 7 8
 • 9
  2
Giải tám 15
Giải bảy 116
Giải sáu 3013 6634 3651
Giải năm 1629
Giải tư 32515 80721 04471
96795 87169 76472 30934
Giải ba 12707 94648
Giải nhì 19723
Giải nhất 23623
Đặc biệt 500167
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  2 5 7
 • 2
  7
 • 3
  1 2 2
 • 4
  3 3
 • 5
  1 1 9
 • 6
  1
 • 7
  0 6
 • 8
  4
 • 9
  2 6
Giải tám 90
Giải bảy 334
Giải sáu 8126 4135 4632
Giải năm 6271
Giải tư 59172 41050 06677
47481 99340 90026 62009
Giải ba 97836 28720
Giải nhì 38119
Giải nhất 30357
Đặc biệt 965863
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 4 5 9
 • 1
  7 8
 • 2
  3 7
 • 3
  6
 • 4
  3
 • 5
  3
 • 6
  2 2 3
 • 7
  5 7
 • 8
   
 • 9
  0 1
Giải tám 12
Giải bảy 837
Giải sáu 5888 0383 0043
Giải năm 0981
Giải tư 25567 87836 90567
11039 91213 60724 91474
Giải ba 11278 51285
Giải nhì 24708
Giải nhất 39418
Đặc biệt 434979
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  8
 • 2
  1
 • 3
  1 4 8
 • 4
  2 7
 • 5
  8
 • 6
  3
 • 7
  3 6 6
 • 8
  0 1 7 8
 • 9
  3 7
Giải tám 02
Giải bảy 163
Giải sáu 2133 0147 8432
Giải năm 3363
Giải tư 34677 11597 16331
04365 60426 89847 95937
Giải ba 17554 19237
Giải nhì 95250
Giải nhất 48084
Đặc biệt 373457
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5
 • 1
  3
 • 2
  0 3
 • 3
  3 6 6
 • 4
  5 8
 • 5
  6
 • 6
  2
 • 7
  3 3 4 4 5 7 9
 • 8
   
 • 9