XSDL ngày 30/05/2021 - Kết quả xổ số Đà Lạt - SXDL

Giải tám 69
Giải bảy 540
Giải sáu 6515 0190 8893
Giải năm 5622
Giải tư 46852 58193 02569
71825 55960 38503 10291
Giải ba 25317 87679
Giải nhì 95496
Giải nhất 81440
Đặc biệt 922625
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 4 6 9
 • 1
  9
 • 2
  2 5
 • 3
  0 9 9
 • 4
   
 • 5
  1 2 2
 • 6
  9
 • 7
  1
 • 8
   
 • 9
  6 6 7
Giải tám 53
Giải bảy 609
Giải sáu 7213 4184 5358
Giải năm 9218
Giải tư 49255 97726 25588
12304 88585 36567 74723
Giải ba 96081 74630
Giải nhì 43539
Giải nhất 75477
Đặc biệt 319177
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3
 • 1
  8
 • 2
   
 • 3
  1 2 5
 • 4
  0 8
 • 5
  5 8
 • 6
  2
 • 7
  6 7 7
 • 8
  1 5 8
 • 9
  0 3
Giải tám 41
Giải bảy 397
Giải sáu 5477 5380 1843
Giải năm 8813
Giải tư 91073 84622 44410
30826 68166 62323 39629
Giải ba 16535 67421
Giải nhì 52477
Giải nhất 41637
Đặc biệt 265175
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 8
 • 1
  2 4
 • 2
  2
 • 3
  1 2 4 7
 • 4
   
 • 5
  3 7
 • 6
  2 6
 • 7
  3 7 7 9
 • 8
   
 • 9
  2
Giải tám 49
Giải bảy 644
Giải sáu 0099 5452 8709
Giải năm 8863
Giải tư 67627 93133 99247
81175 68447 54226 08768
Giải ba 97325 63812
Giải nhì 69947
Giải nhất 77665
Đặc biệt 889335
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
   
 • 2
  1 5
 • 3
  3 6
 • 4
  4
 • 5
  2 3 6 7
 • 6
  2
 • 7
  2 4 4 4
 • 8
  6
 • 9
  0 4 9
Giải tám 16
Giải bảy 238
Giải sáu 4625 5994 9461
Giải năm 6359
Giải tư 31498 27508 23427
89842 57094 05872 50515
Giải ba 32138 55603
Giải nhì 25175
Giải nhất 74686
Đặc biệt 368140
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4
 • 1
  6
 • 2
  4 7
 • 3
  0
 • 4
  9 9
 • 5
  1 2 7
 • 6
  1 8
 • 7
  2
 • 8
  0 3 3 9
 • 9
  5
Giải tám 34
Giải bảy 071
Giải sáu 7033 7682 1125
Giải năm 0507
Giải tư 28101 68819 86525
45312 49463 62860 95669
Giải ba 61004 83377
Giải nhì 38523
Giải nhất 70169
Đặc biệt 187824
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  6
 • 1
  0 7
 • 2
  1 8
 • 3
  2 3 6
 • 4
  0 2 3
 • 5
  2 2
 • 6
   
 • 7
  0 7
 • 8
   
 • 9
  1 6 6
Giải tám 36
Giải bảy 033
Giải sáu 7138 8248 3455
Giải năm 7733
Giải tư 28020 92876 11768
07861 03275 18519 20992
Giải ba 94629 74083
Giải nhì 24339
Giải nhất 19895
Đặc biệt 211479
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2
 • 1
  6
 • 2
  9
 • 3
  3 3 8
 • 4
   
 • 5
  5 7 9
 • 6
  3 7
 • 7
   
 • 8
  3 4 6
 • 9
  1 2 3 7