XSDLK ngày 05/07/2022 - Kết quả xổ số DakLak - SXDLK

Giải tám 90
Giải bảy 251
Giải sáu 7019 9081 1366
Giải năm 4373
Giải tư 02003 86714 22206
09493 26621 21404 97218
Giải ba 92050 98888
Giải nhì 68305
Giải nhất 92051
Đặc biệt 626588
Lấy kết quả: X1 DLK gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DLK gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5 9
 • 1
  2 5 5 8
 • 2
   
 • 3
  0 7 9
 • 4
  0 1
 • 5
  0
 • 6
  0 6
 • 7
   
 • 8
  1 8 8
 • 9
  1
Giải tám 09
Giải bảy 632
Giải sáu 0807 4060 0447
Giải năm 9254
Giải tư 13942 92314 71213
59410 01952 46603 80004
Giải ba 03975 25896
Giải nhì 30424
Giải nhất 41133
Đặc biệt 612861
Lấy kết quả: X1 DLK gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DLK gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 6
 • 1
  6
 • 2
  3 4 5
 • 3
  0 1 3
 • 4
  0 1 2 5
 • 5
  7
 • 6
  9
 • 7
  0 4
 • 8
   
 • 9
  0
Giải tám 81
Giải bảy 548
Giải sáu 2639 3023 8139
Giải năm 8698
Giải tư 87647 27999 12199
52258 01869 57255 45205
Giải ba 67527 72397
Giải nhì 87585
Giải nhất 45308
Đặc biệt 022690
Lấy kết quả: X1 DLK gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DLK gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  9
 • 1
  8
 • 2
   
 • 3
  2
 • 4
   
 • 5
  0 5 8
 • 6
   
 • 7
  2 4 9
 • 8
  0 4 5 9
 • 9
  3 3 6 9 9
Giải tám 17
Giải bảy 013
Giải sáu 1962 0233 6845
Giải năm 1185
Giải tư 41693 91989 72794
40183 10492 06720 80440
Giải ba 32871 08597
Giải nhì 80867
Giải nhất 97602
Đặc biệt 782690
Lấy kết quả: X1 DLK gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DLK gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 4 9
 • 1
  7
 • 2
  0 6 9
 • 3
  1 3 8 9
 • 4
  9
 • 5
  4 8
 • 6
   
 • 7
  1 6 9
 • 8
   
 • 9
  8
Giải tám 78
Giải bảy 513
Giải sáu 0509 7490 7247
Giải năm 4470
Giải tư 12303 19152 10019
63667 20658 06718 08478
Giải ba 14457 18458
Giải nhì 97324
Giải nhất 17343
Đặc biệt 351704
Lấy kết quả: X1 DLK gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DLK gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7 9
 • 1
   
 • 2
  5
 • 3
  0 1 4
 • 4
  0 2
 • 5
   
 • 6
   
 • 7
  4 5 6
 • 8
  1 5 5 7 7
 • 9
  0 1
Giải tám 44
Giải bảy 041
Giải sáu 1370 7517 3899
Giải năm 4638
Giải tư 16576 71625 89765
96525 66773 07340 52680
Giải ba 43634 94910
Giải nhì 76826
Giải nhất 83054
Đặc biệt 549979
Lấy kết quả: X1 DLK gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DLK gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 4 7 8
 • 1
  4
 • 2
   
 • 3
  7
 • 4
  3 4 5
 • 5
  2 2 6
 • 6
  2 7
 • 7
  1
 • 8
  3
 • 9
  7 9
Giải tám 46
Giải bảy 732
Giải sáu 5280 6952 5551
Giải năm 9255
Giải tư 86102 85904 69095
98751 24075 64674 18230
Giải ba 01798 47578
Giải nhì 56421
Giải nhất 34250
Đặc biệt 076502
Lấy kết quả: X1 DLK gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DLK gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 5 8
 • 1
  2 5 5
 • 2
  0 0 3 5
 • 3
   
 • 4
  0 7
 • 5
  5 7 9
 • 6
  4
 • 7
   
 • 8
  7 9
 • 9