Để vào trực tiếp xsmb.vn cài App VPN

XSDLK ngày 30/11/2021 - Kết quả xổ số DakLak - SXDLK

Giải tám 67
Giải bảy 827
Giải sáu 5956 2653 1494
Giải năm 5045
Giải tư 82076 38898 24272
83125 46624 61340 61341
Giải ba 29846 88153
Giải nhì 74083
Giải nhất 90046
Đặc biệt 049836
Lấy kết quả: X1 DLK gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DLK gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
   
 • 2
  4 5 7
 • 3
  6
 • 4
  0 1 5 6 6
 • 5
  3 3 6
 • 6
  7
 • 7
  2 6
 • 8
  3
 • 9
  4 8
Giải tám 31
Giải bảy 501
Giải sáu 8468 2917 3543
Giải năm 0708
Giải tư 28951 65090 39530
54496 26220 26400 27503
Giải ba 30518 73509
Giải nhì 82184
Giải nhất 66598
Đặc biệt 396647
Lấy kết quả: X1 DLK gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DLK gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 1 3 8 9
 • 1
  7 8
 • 2
  0
 • 3
  0 1
 • 4
  3 7
 • 5
  1
 • 6
  8
 • 7
   
 • 8
  4
 • 9
  0 6 8
Giải tám 59
Giải bảy 400
Giải sáu 3430 3417 3100
Giải năm 0109
Giải tư 01807 44356 10646
55337 09451 81281 65823
Giải ba 04260 22495
Giải nhì 91160
Giải nhất 15187
Đặc biệt 520878
Lấy kết quả: X1 DLK gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DLK gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 0 7 9
 • 1
  7
 • 2
  3
 • 3
  0 7
 • 4
  6
 • 5
  1 6 9
 • 6
  0 0
 • 7
  8
 • 8
  1 7
 • 9
  5
Giải tám 94
Giải bảy 722
Giải sáu 6709 9916 5272
Giải năm 6612
Giải tư 41726 93865 19722
89390 23229 58668 76657
Giải ba 08873 33666
Giải nhì 42594
Giải nhất 54218
Đặc biệt 489728
Lấy kết quả: X1 DLK gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DLK gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  9
 • 1
  2 6 8
 • 2
  2 2 6 8 9
 • 3
   
 • 4
   
 • 5
  7
 • 6
  5 6 8
 • 7
  2 3
 • 8
   
 • 9
  0 4 4
Giải tám 25
Giải bảy 007
Giải sáu 3492 0006 3892
Giải năm 7722
Giải tư 81109 50516 75673
37189 78277 18945 58336
Giải ba 96794 45484
Giải nhì 29973
Giải nhất 30203
Đặc biệt 375109
Lấy kết quả: X1 DLK gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DLK gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 6 7 9 9
 • 1
  6
 • 2
  2 5
 • 3
  6
 • 4
  5
 • 5
   
 • 6
   
 • 7
  3 3 7
 • 8
  4 9
 • 9
  2 2 4
Giải tám 60
Giải bảy 499
Giải sáu 0529 9186 2388
Giải năm 5067
Giải tư 00746 91757 55821
77174 60868 05103 05687
Giải ba 13377 33590
Giải nhì 82436
Giải nhất 95136
Đặc biệt 379439
Lấy kết quả: X1 DLK gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DLK gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3
 • 1
   
 • 2
  1 9
 • 3
  6 6 9
 • 4
  6
 • 5
  7
 • 6
  0 7 8
 • 7
  4 7
 • 8
  6 7 8
 • 9
  0 9
Giải tám 76
Giải bảy 608
Giải sáu 3581 7305 8808
Giải năm 8771
Giải tư 17011 01179 81200
54049 19243 01514 22936
Giải ba 10214 25084
Giải nhì 90614
Giải nhất 53856
Đặc biệt 553748
Lấy kết quả: X1 DLK gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DLK gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 5 8 8
 • 1
  1 4 4 4
 • 2
   
 • 3
  6
 • 4
  3 8 9
 • 5
  6
 • 6
   
 • 7
  1 6 9
 • 8
  1 4
 • 9