XSDN ngày 21/10/2020 - Kết quả xổ số Đồng Nai - SXDN

Giải tám 89
Giải bảy 782
Giải sáu 3113 0899 6300
Giải năm 3153
Giải tư 35355 71550 43516
90425 36489 77969 74066
Giải ba 16162 60390
Giải nhì 48739
Giải nhất 48056
Đặc biệt 300934
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 5 9
 • 1
   
 • 2
  6 8
 • 3
  1 5
 • 4
  3
 • 5
  2 5
 • 6
  1 5 6
 • 7
   
 • 8
   
 • 9
  3 6 8 8 9
Giải tám 07
Giải bảy 562
Giải sáu 2201 8923 8017
Giải năm 1288
Giải tư 70297 48561 70387
18852 21532 64786 63674
Giải ba 74341 40209
Giải nhì 65438
Giải nhất 79603
Đặc biệt 206256
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  0 4 6
 • 2
  3 5 6
 • 3
  0 2
 • 4
  7
 • 5
   
 • 6
  5 8
 • 7
  0 1 8 9
 • 8
  3 8
 • 9
  0
Giải tám 34
Giải bảy 319
Giải sáu 4656 3705 1883
Giải năm 6344
Giải tư 06933 12243 59305
51160 84830 45914 29551
Giải ba 95472 70882
Giải nhì 10552
Giải nhất 37109
Đặc biệt 092834
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 6
 • 1
  5
 • 2
  5 7 8
 • 3
  3 4 8
 • 4
  1 3 3 4
 • 5
  0 0
 • 6
  5
 • 7
   
 • 8
   
 • 9
  0 1
Giải tám 03
Giải bảy 783
Giải sáu 5530 8449 8540
Giải năm 1727
Giải tư 30917 54776 40542
25258 80219 81871 61957
Giải ba 97488 77217
Giải nhì 24157
Giải nhất 01699
Đặc biệt 974518
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 4
 • 1
  7
 • 2
  4
 • 3
  0 8
 • 4
   
 • 5
   
 • 6
  7
 • 7
  1 1 2 5 5
 • 8
  1 5 8
 • 9
  1 4 9
Giải tám 34
Giải bảy 497
Giải sáu 6604 7940 9625
Giải năm 5640
Giải tư 35016 59017 39228
38569 79818 17443 06854
Giải ba 43133 19033
Giải nhì 58847
Giải nhất 26831
Đặc biệt 766683
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 4
 • 1
  3
 • 2
   
 • 3
  3 3 4 8
 • 4
  0 3 5
 • 5
  2
 • 6
  1
 • 7
  1 4 9
 • 8
  1 2
 • 9
  6
Giải tám 41
Giải bảy 990
Giải sáu 8371 4596 7844
Giải năm 1456
Giải tư 96577 89456 84962
10834 58405 84999 05182
Giải ba 40656 57257
Giải nhì 43164
Giải nhất 11384
Đặc biệt 964626
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  9
 • 1
  4 7
 • 2
  6 8
 • 3
   
 • 4
  3 4 6 8
 • 5
  0
 • 6
  2 5 5 5 9
 • 7
  5 7
 • 8
   
 • 9
  9
Giải tám 94
Giải bảy 848
Giải sáu 2212 3491 3811
Giải năm 5015
Giải tư 12961 66932 32407
10472 79867 64824 81643
Giải ba 29219 53730
Giải nhì 82713
Giải nhất 51161
Đặc biệt 149826
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3
 • 1
  1 6 6 9
 • 2
  1 3 7
 • 3
  1 4
 • 4
  2 9
 • 5
  1
 • 6
  2
 • 7
  0 6
 • 8
  4
 • 9
  1