Để vào trực tiếp xsmb.vn cài App VPN

XSDN ngày 27/09/2023 - Kết quả xổ số Đồng Nai - SXDN

Giải tám 51
Giải bảy 349
Giải sáu 4406 0438 8271
Giải năm 0110
Giải tư 88354 00554 15125
57506 72643 94654 92957
Giải ba 60396 78168
Giải nhì 45954
Giải nhất 32727
Đặc biệt 535337
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  6 6
 • 1
  0
 • 2
  5 7
 • 3
  7 8
 • 4
  3 9
 • 5
  1 4 4 4 4 7
 • 6
  8
 • 7
  1
 • 8
   
 • 9
  6
Giải tám 87
Giải bảy 677
Giải sáu 3687 4185 1837
Giải năm 6633
Giải tư 50133 69578 46446
79053 69664 28802 05964
Giải ba 82728 55184
Giải nhì 38994
Giải nhất 34841
Đặc biệt 074787
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2
 • 1
   
 • 2
  8
 • 3
  3 3 7
 • 4
  1 6
 • 5
  3
 • 6
  4 4
 • 7
  7 8
 • 8
  4 5 7 7 7
 • 9
  4
Giải tám 73
Giải bảy 634
Giải sáu 7124 6359 5855
Giải năm 5037
Giải tư 23987 90995 66604
17941 99146 78521 22217
Giải ba 74431 53884
Giải nhì 71009
Giải nhất 65056
Đặc biệt 329332
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 9
 • 1
  7
 • 2
  1 4
 • 3
  1 2 4 7
 • 4
  1 6
 • 5
  5 6 9
 • 6
   
 • 7
  3
 • 8
  4 7
 • 9
  5
Giải tám 79
Giải bảy 237
Giải sáu 5656 5656 0507
Giải năm 2371
Giải tư 00186 58479 95088
51516 60029 65650 00212
Giải ba 36572 29394
Giải nhì 85868
Giải nhất 39718
Đặc biệt 994136
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7
 • 1
  2 6 8
 • 2
  9
 • 3
  6 7
 • 4
   
 • 5
  0 6 6
 • 6
  8
 • 7
  1 2 9 9
 • 8
  6 8
 • 9
  4
Giải tám 69
Giải bảy 310
Giải sáu 5216 7358 5047
Giải năm 7138
Giải tư 17799 75914 12163
94355 47245 92104 71638
Giải ba 75761 66830
Giải nhì 96831
Giải nhất 18910
Đặc biệt 812788
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4
 • 1
  0 0 4 6
 • 2
   
 • 3
  0 1 8 8
 • 4
  5 7
 • 5
  5 8
 • 6
  1 3 9
 • 7
   
 • 8
  8
 • 9
  9
Giải tám 16
Giải bảy 930
Giải sáu 3173 6756 2548
Giải năm 2581
Giải tư 34746 42846 40777
50743 90673 71917 68486
Giải ba 71361 70788
Giải nhì 00067
Giải nhất 11983
Đặc biệt 231303
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3
 • 1
  6 7
 • 2
   
 • 3
  0
 • 4
  3 6 6 8
 • 5
  6
 • 6
  1 7
 • 7
  3 3 7
 • 8
  1 3 6 8
 • 9
   
Giải tám 65
Giải bảy 190
Giải sáu 1887 7002 0838
Giải năm 0815
Giải tư 09915 48014 82650
88000 72707 23624 21922
Giải ba 79939 58454
Giải nhì 27941
Giải nhất 78632
Đặc biệt 485583
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 2 7
 • 1
  4 5 5
 • 2
  2 4
 • 3
  2 8 9
 • 4
  1
 • 5
  0 4
 • 6
  5
 • 7
   
 • 8
  3 7
 • 9
  0