XSDN ngày 28/08/2019 - Kết quả xổ số Đồng Nai - SXDN

Giải tám 80
Giải bảy 200
Giải sáu 6850 9751 2640
Giải năm 6712
Giải tư 02504 33830 09466
28387 24017 64476 33210
Giải ba 56651 31090
Giải nhì 12072
Giải nhất 18660
Đặc biệt 558579
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 1 3 4 5 6 8 9
 • 1
  5 5
 • 2
  1 7
 • 3
   
 • 4
  0
 • 5
   
 • 6
  6 7
 • 7
  1 8
 • 8
   
 • 9
  7
Giải tám 52
Giải bảy 315
Giải sáu 7065 8110 8424
Giải năm 2443
Giải tư 84093 99513 24637
48646 81174 26594 85786
Giải ba 34274 40574
Giải nhì 35110
Giải nhất 03444
Đặc biệt 577220
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 1 2
 • 1
   
 • 2
  5
 • 3
  1 4 9
 • 4
  2 4 7 7 7 9
 • 5
  1 6
 • 6
  4 8
 • 7
  3
 • 8
   
 • 9
   
Giải tám 30
Giải bảy 378
Giải sáu 9431 7598 2267
Giải năm 9643
Giải tư 76939 84326 19585
93303 18325 58654 40703
Giải ba 56327 57783
Giải nhì 63813
Giải nhất 82155
Đặc biệt 957835
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3
 • 1
  3
 • 2
   
 • 3
  0 0 1 4 8
 • 4
  5
 • 5
  2 3 5 8
 • 6
  2
 • 7
  2 6
 • 8
  7 9
 • 9
  3
Giải tám 49
Giải bảy 644
Giải sáu 4792 1892 0923
Giải năm 7405
Giải tư 90153 30011 62071
83515 13076 33056 88943
Giải ba 72367 73964
Giải nhì 87626
Giải nhất 66284
Đặc biệt 892888
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  1 7
 • 2
  9 9
 • 3
  2 4 5
 • 4
  4 6 8
 • 5
  0 1
 • 6
  2 5 7
 • 7
  6
 • 8
  8
 • 9
  4
Giải tám 95
Giải bảy 262
Giải sáu 0636 1995 8070
Giải năm 8226
Giải tư 92639 03787 80498
57322 43311 94399 74411
Giải ba 78143 32180
Giải nhì 00659
Giải nhất 78784
Đặc biệt 920143
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7 8
 • 1
  1 1
 • 2
  2 6
 • 3
  4 4
 • 4
  8
 • 5
  9 9
 • 6
  2 3
 • 7
  8
 • 8
  9
 • 9
  3 5 9
Giải tám 14
Giải bảy 326
Giải sáu 7550 7856 4353
Giải năm 1461
Giải tư 48429 56825 45687
13815 70762 80915 97415
Giải ba 09973 69527
Giải nhì 95494
Giải nhất 53428
Đặc biệt 289564
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5
 • 1
  6
 • 2
  6
 • 3
  5 7
 • 4
  1 6 9
 • 5
  1 1 1 2
 • 6
  2 5
 • 7
  2 8
 • 8
  2
 • 9
  2
Giải tám 80
Giải bảy 904
Giải sáu 7787 7161 3909
Giải năm 9083
Giải tư 16365 61061 04436
07136 34407 46926 45270
Giải ba 48702 91142
Giải nhì 47429
Giải nhất 05116
Đặc biệt 185957
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7 8
 • 1
  6 6
 • 2
  0 4
 • 3
  8
 • 4
  0
 • 5
  6
 • 6
  1 2 3 3
 • 7
  0 5 8
 • 8
   
 • 9
  0 2