XSDNG ngày 01/07/2020 - Kết quả xổ số Đà Nẵng - SXDNG

Giải tám 00
Giải bảy 994
Giải sáu 7141 3036 0579
Giải năm 0610
Giải tư 64614 50595 65899
56457 19180 97290 80486
Giải ba 65102 60381
Giải nhì 81185
Giải nhất 03661
Đặc biệt 269328
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 1 8 9
 • 1
  4 6 8
 • 2
  0
 • 3
   
 • 4
  1 9
 • 5
  8 9
 • 6
  3 8
 • 7
  5
 • 8
  2
 • 9
  7 9
Giải tám 31
Giải bảy 602
Giải sáu 8538 0392 9207
Giải năm 8779
Giải tư 66308 03154 04762
78058 96712 68239 43858
Giải ba 56421 47815
Giải nhì 22923
Giải nhất 75637
Đặc biệt 762043
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  2 3
 • 2
  0 1 6 9
 • 3
  2 4
 • 4
  5
 • 5
  1
 • 6
   
 • 7
  0 3
 • 8
  0 3 5 5
 • 9
  3 7
Giải tám 02
Giải bảy 317
Giải sáu 5691 3601 1329
Giải năm 6908
Giải tư 80352 70133 31806
79930 48205 31770 93783
Giải ba 48570 46558
Giải nhì 34813
Giải nhất 98712
Đặc biệt 740247
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 7 7
 • 1
  0 9
 • 2
  0 1 5
 • 3
  1 3 8
 • 4
   
 • 5
  0
 • 6
  0
 • 7
  1 4
 • 8
  0 5
 • 9
  2
Giải tám 00
Giải bảy 877
Giải sáu 0201 4746 9698
Giải năm 3359
Giải tư 14211 99734 14741
67857 70947 90423 37644
Giải ba 99663 28057
Giải nhì 46465
Giải nhất 84810
Đặc biệt 278297
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 1
 • 1
  0 1 4
 • 2
   
 • 3
  2 6
 • 4
  3 4
 • 5
  6
 • 6
  4
 • 7
  4 5 5 7 9
 • 8
  9
 • 9
  5
Giải tám 84
Giải bảy 028
Giải sáu 5221 5274 9576
Giải năm 7153
Giải tư 13598 03425 27860
53473 66482 40897 49674
Giải ba 19816 18644
Giải nhì 19317
Giải nhất 69604
Đặc biệt 693928
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  6
 • 1
  2
 • 2
  8
 • 3
  5 7
 • 4
  0 4 7 7 8
 • 5
  2
 • 6
  1 7
 • 7
  1 9
 • 8
  2 2 9
 • 9
   
Giải tám 77
Giải bảy 404
Giải sáu 2636 8364 0520
Giải năm 2116
Giải tư 29540 77894 20485
22814 76712 52043 98485
Giải ba 65699 48550
Giải nhì 56452
Giải nhất 24048
Đặc biệt 418487
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 4 5
 • 1
   
 • 2
  1 5
 • 3
  4
 • 4
  0 1 6 9
 • 5
  8 8
 • 6
  1 3
 • 7
  7 8
 • 8
  4
 • 9
  9
Giải tám 61
Giải bảy 610
Giải sáu 8287 7318 7814
Giải năm 4424
Giải tư 60036 82518 19293
84546 27510 56420 82350
Giải ba 48388 86830
Giải nhì 43846
Giải nhất 45264
Đặc biệt 885385
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 1 2 3 5
 • 1
  6
 • 2
   
 • 3
  9
 • 4
  1 2 6
 • 5
  8
 • 6
  3 4 4
 • 7
  8
 • 8
  1 1 8
 • 9