Để vào trực tiếp xsmb.vn cài App VPN

XSDNG ngày 06/01/2024 - Kết quả xổ số Đà Nẵng - SXDNG

Giải tám 48
Giải bảy 552
Giải sáu 6314 6124 9339
Giải năm 7275
Giải tư 50395 06380 75967
78210 63614 53672 66526
Giải ba 22250 44809
Giải nhì 56455
Giải nhất 04242
Đặc biệt 572898
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  9
 • 1
  0 4 4
 • 2
  4 6
 • 3
  9
 • 4
  2 8
 • 5
  0 2 5
 • 6
  7
 • 7
  2 5
 • 8
  0
 • 9
  5 8
Giải tám 57
Giải bảy 249
Giải sáu 4823 6242 6561
Giải năm 4161
Giải tư 86875 94077 18197
76625 47079 41012 59821
Giải ba 33916 45705
Giải nhì 09762
Giải nhất 66230
Đặc biệt 237601
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 5
 • 1
  2 6
 • 2
  1 3 5
 • 3
  0
 • 4
  2 9
 • 5
  7
 • 6
  1 1 2
 • 7
  5 7 9
 • 8
   
 • 9
  7
Giải tám 12
Giải bảy 161
Giải sáu 9224 2653 3734
Giải năm 1540
Giải tư 09060 56289 68735
46341 62213 08031 73982
Giải ba 60033 59165
Giải nhì 79519
Giải nhất 92692
Đặc biệt 352055
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  2 3 9
 • 2
  4
 • 3
  1 3 4 5
 • 4
  0 1
 • 5
  3 5
 • 6
  0 1 5
 • 7
   
 • 8
  2 9
 • 9
  2
Giải tám 45
Giải bảy 760
Giải sáu 7428 1792 3928
Giải năm 4526
Giải tư 66471 55791 65166
38094 58854 82199 90736
Giải ba 59125 05699
Giải nhì 54449
Giải nhất 08567
Đặc biệt 443868
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
   
 • 2
  5 6 8 8
 • 3
  6
 • 4
  5 9
 • 5
  4
 • 6
  0 6 7 8
 • 7
  1
 • 8
   
 • 9
  1 2 4 9 9
Giải tám 20
Giải bảy 388
Giải sáu 7947 3936 8300
Giải năm 1133
Giải tư 39891 22764 50187
06450 37739 93065 83230
Giải ba 76726 89250
Giải nhì 48091
Giải nhất 16282
Đặc biệt 162056
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0
 • 1
   
 • 2
  0 6
 • 3
  0 3 6 9
 • 4
  7
 • 5
  0 0 6
 • 6
  4 5
 • 7
   
 • 8
  2 7 8
 • 9
  1 1
Giải tám 62
Giải bảy 643
Giải sáu 7404 5959 1477
Giải năm 1620
Giải tư 63991 06440 75527
29839 83261 02230 49778
Giải ba 77342 47909
Giải nhì 19259
Giải nhất 05687
Đặc biệt 247458
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 9
 • 1
   
 • 2
  0 7
 • 3
  0 9
 • 4
  0 2 3
 • 5
  8 9 9
 • 6
  1 2
 • 7
  7 8
 • 8
  7
 • 9
  1
Giải tám 62
Giải bảy 754
Giải sáu 3057 5367 1913
Giải năm 0842
Giải tư 79560 93843 06072
60054 09363 41980 52707
Giải ba 07111 05574
Giải nhì 39381
Giải nhất 73951
Đặc biệt 638738
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7
 • 1
  1 3
 • 2
   
 • 3
  8
 • 4
  2 3
 • 5
  1 4 4 7
 • 6
  0 2 3 7
 • 7
  2 4
 • 8
  0 1
 • 9