Để vào trực tiếp xsmb.vn cài App VPN

XSDNG ngày 08/05/2021 - Kết quả xổ số Đà Nẵng - SXDNG

Giải tám 24
Giải bảy 499
Giải sáu 2758 4449 4167
Giải năm 8730
Giải tư 30668 04457 18342
95091 24069 72720 40842
Giải ba 73359 35924
Giải nhì 02349
Giải nhất 40247
Đặc biệt 943716
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  6
 • 2
  0 4 4
 • 3
  0
 • 4
  2 2 7 9 9
 • 5
  7 8 9
 • 6
  7 8 9
 • 7
   
 • 8
   
 • 9
  1 9
Giải tám 10
Giải bảy 478
Giải sáu 7611 8071 7847
Giải năm 4972
Giải tư 96200 44256 03866
27525 97638 23543 27510
Giải ba 92643 81500
Giải nhì 79481
Giải nhất 45749
Đặc biệt 105669
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 0
 • 1
  0 0 1
 • 2
  5
 • 3
  8
 • 4
  3 3 7 9
 • 5
  6
 • 6
  6 9
 • 7
  1 2 8
 • 8
  1
 • 9
   
Giải tám 53
Giải bảy 499
Giải sáu 4152 2890 0320
Giải năm 0262
Giải tư 33121 33540 31496
58332 67015 55122 84906
Giải ba 80292 27192
Giải nhì 34362
Giải nhất 74122
Đặc biệt 765127
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  6
 • 1
  5
 • 2
  0 1 2 2 7
 • 3
  2
 • 4
  0
 • 5
  2 3
 • 6
  2 2
 • 7
   
 • 8
   
 • 9
  0 2 2 6 9
Giải tám 51
Giải bảy 402
Giải sáu 8120 2224 9347
Giải năm 2375
Giải tư 61133 98519 16774
42729 75281 13474 99641
Giải ba 31016 78756
Giải nhì 40569
Giải nhất 41146
Đặc biệt 164022
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2
 • 1
  6 9
 • 2
  0 2 4 9
 • 3
  3
 • 4
  1 6 7
 • 5
  1 6
 • 6
  9
 • 7
  4 4 5
 • 8
  1
 • 9
   
Giải tám 87
Giải bảy 184
Giải sáu 5982 6426 9971
Giải năm 9222
Giải tư 45553 77182 60993
95024 13383 11900 62088
Giải ba 66818 16832
Giải nhì 79706
Giải nhất 89614
Đặc biệt 470865
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 6
 • 1
  4 8
 • 2
  2 4 6
 • 3
  2
 • 4
   
 • 5
  3
 • 6
  5
 • 7
  1
 • 8
  2 2 3 4 7 8
 • 9
  3
Giải tám 24
Giải bảy 801
Giải sáu 4349 0483 9675
Giải năm 3704
Giải tư 93717 05219 03650
74864 63387 04655 08661
Giải ba 89700 65353
Giải nhì 22375
Giải nhất 41613
Đặc biệt 217178
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 1 4
 • 1
  3 7 9
 • 2
  4
 • 3
   
 • 4
  9
 • 5
  0 3 5
 • 6
  1 4
 • 7
  5 5 8
 • 8
  3 7
 • 9
   
Giải tám 19
Giải bảy 145
Giải sáu 8273 9372 6709
Giải năm 9046
Giải tư 39083 79184 01489
12099 93217 02282 71397
Giải ba 74667 10844
Giải nhì 08039
Giải nhất 03918
Đặc biệt 030891
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  9
 • 1
  7 8 9
 • 2
   
 • 3
  9
 • 4
  4 5 6
 • 5
   
 • 6
  7
 • 7
  2 3
 • 8
  2 3 4 9
 • 9
  1 7 9