XSDNG ngày 12/01/2022 - Kết quả xổ số Đà Nẵng - SXDNG

Giải tám 37
Giải bảy 504
Giải sáu 0567 5353 1843
Giải năm 8483
Giải tư 57671 05063 29176
47758 40630 55334 22526
Giải ba 25698 59921
Giải nhì 28340
Giải nhất 76749
Đặc biệt 070260
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 4 6
 • 1
  2 7
 • 2
   
 • 3
  4 5 6 8
 • 4
  0 3
 • 5
   
 • 6
  2 7
 • 7
  3 6
 • 8
  5 9
 • 9
  4
Giải tám 17
Giải bảy 279
Giải sáu 2999 6307 2938
Giải năm 3390
Giải tư 43055 63831 09772
51046 20565 35553 87296
Giải ba 47583 73812
Giải nhì 30256
Giải nhất 00213
Đặc biệt 825222
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  9
 • 1
  3
 • 2
  1 2 7
 • 3
  1 5 8
 • 4
   
 • 5
  5 6
 • 6
  4 5 9
 • 7
  0 1
 • 8
  3
 • 9
  7 9
Giải tám 54
Giải bảy 004
Giải sáu 1764 6186 5061
Giải năm 7982
Giải tư 91860 80802 80447
19634 23175 69543 05370
Giải ba 42203 85651
Giải nhì 22951
Giải nhất 87188
Đặc biệt 441233
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  6 7
 • 1
  5 5 6
 • 2
  0 8
 • 3
  0 3 4
 • 4
  0 3 5 6
 • 5
  7
 • 6
  8
 • 7
  4
 • 8
  8
 • 9
   
Giải tám 68
Giải bảy 193
Giải sáu 7481 5041 0883
Giải năm 5914
Giải tư 35023 99024 86465
96962 32815 50444 41192
Giải ba 03742 41579
Giải nhì 73145
Giải nhất 20504
Đặc biệt 003756
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  4 8
 • 2
  4 6 9
 • 3
  2 8 9
 • 4
  0 1 2 4
 • 5
  1 4 6
 • 6
  5
 • 7
   
 • 8
  6
 • 9
  7
Giải tám 56
Giải bảy 367
Giải sáu 8489 7372 0601
Giải năm 5333
Giải tư 50694 00752 39212
26339 05461 90585 78096
Giải ba 49346 29346
Giải nhì 85354
Giải nhất 26445
Đặc biệt 003276
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  0 6
 • 2
  1 5 7
 • 3
  3
 • 4
  5 9
 • 5
  4 8
 • 6
  4 4 5 7 9
 • 7
  6
 • 8
   
 • 9
  3 8
Giải tám 64
Giải bảy 930
Giải sáu 6044 4076 5660
Giải năm 7898
Giải tư 03190 93479 52635
25731 71355 84432 39964
Giải ba 21968 36162
Giải nhì 09872
Giải nhất 97080
Đặc biệt 238220
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 3 6 8 9
 • 1
  3
 • 2
  3 6 7
 • 3
   
 • 4
  4 6 6
 • 5
  3 5
 • 6
  7
 • 7
   
 • 8
  6 9
 • 9
  7
Giải tám 67
Giải bảy 384
Giải sáu 6504 9252 5174
Giải năm 8345
Giải tư 62727 00787 69743
22785 85864 62718 71123
Giải ba 59409 63296
Giải nhì 54626
Giải nhất 26209
Đặc biệt 696483
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
   
 • 2
  5
 • 3
  2 4 8
 • 4
  0 6 7 8
 • 5
  4 8
 • 6
  2 9
 • 7
  2 6 8
 • 8
  1
 • 9
  0 0