XSDNG ngày 13/02/2021 - Kết quả xổ số Đà Nẵng - SXDNG

Giải tám 48
Giải bảy 592
Giải sáu 5901 5737 4040
Giải năm 8693
Giải tư 07381 42579 63496
55677 53404 32672 66333
Giải ba 05065 96583
Giải nhì 31505
Giải nhất 24445
Đặc biệt 262891
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4
 • 1
  0 8 9
 • 2
  7 9
 • 3
  3 8 9
 • 4
  0
 • 5
  0 4 6
 • 6
  9
 • 7
  3 7
 • 8
  4
 • 9
  7
Giải tám 08
Giải bảy 358
Giải sáu 4115 0705 8851
Giải năm 5794
Giải tư 49142 82233 96864
17625 54097 66645 59652
Giải ba 35266 68827
Giải nhì 73699
Giải nhất 05177
Đặc biệt 625143
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  5
 • 2
  4 5
 • 3
  3 4
 • 4
  6 9
 • 5
  0 1 2 4
 • 6
  6
 • 7
  2 7 9
 • 8
  0 5
 • 9
  9
Giải tám 96
Giải bảy 436
Giải sáu 7950 2404 3142
Giải năm 0060
Giải tư 41796 73067 95072
71021 56475 74440 91837
Giải ba 48640 58797
Giải nhì 02978
Giải nhất 07003
Đặc biệt 548102
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 4 5 6
 • 1
  2
 • 2
  0 4 7
 • 3
  0
 • 4
  0
 • 5
  7
 • 6
  3 9 9
 • 7
  3 6 9
 • 8
  7
 • 9
   
Giải tám 08
Giải bảy 627
Giải sáu 7550 0794 0500
Giải năm 8129
Giải tư 04564 09973 41275
51114 86982 18117 85297
Giải ba 21451 34855
Giải nhì 86252
Giải nhất 12119
Đặc biệt 634263
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 5
 • 1
  5
 • 2
  5 8
 • 3
  6 7
 • 4
  1 6 9
 • 5
  5 7
 • 6
   
 • 7
  1 2 9
 • 8
  0
 • 9
  1 2
Giải tám 13
Giải bảy 512
Giải sáu 5793 3616 8887
Giải năm 7129
Giải tư 82440 47052 10272
66288 96580 53366 32101
Giải ba 06906 64470
Giải nhì 91389
Giải nhất 72380
Đặc biệt 995913
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 7 8 8
 • 1
  0
 • 2
  1 5 7
 • 3
  1 1 9
 • 4
   
 • 5
   
 • 6
  0 1 6
 • 7
  8
 • 8
  8
 • 9
  2 8
Giải tám 01
Giải bảy 997
Giải sáu 2456 6175 4416
Giải năm 7008
Giải tư 26947 63449 79524
60822 85238 56683 97627
Giải ba 59518 85723
Giải nhì 94628
Giải nhất 21320
Đặc biệt 050697
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2
 • 1
  0
 • 2
  2
 • 3
  2 8
 • 4
  2
 • 5
  7
 • 6
  1 5
 • 7
  2 4 9 9
 • 8
  0 1 2 3
 • 9
  4
Giải tám 81
Giải bảy 870
Giải sáu 7159 3248 7230
Giải năm 4828
Giải tư 16137 93823 98892
74866 63777 61750 37736
Giải ba 89648 68246
Giải nhì 10661
Giải nhất 15179
Đặc biệt 198182
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 5 7
 • 1
  6 8
 • 2
  8 9
 • 3
  2
 • 4
   
 • 5
   
 • 6
  3 4 6
 • 7
  3 7
 • 8
  2 4 4
 • 9
  5 7