XSDNG ngày 14/07/2021 - Kết quả xổ số Đà Nẵng - SXDNG

Giải tám 75
Giải bảy 334
Giải sáu 0084 2535 3563
Giải năm 8954
Giải tư 50061 92038 07549
15801 16422 52156 70690
Giải ba 98248 66347
Giải nhì 10520
Giải nhất 16569
Đặc biệt 529373
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 9
 • 1
  0 6
 • 2
  2
 • 3
  6 7
 • 4
  3 5 8
 • 5
  3 7
 • 6
  5
 • 7
  4
 • 8
  3 4
 • 9
  4 6
Giải tám 58
Giải bảy 099
Giải sáu 4487 4532 4027
Giải năm 4737
Giải tư 04849 14822 17144
34765 19357 59235 58123
Giải ba 87391 64667
Giải nhì 71334
Giải nhất 39416
Đặc biệt 882479
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  9
 • 2
  2 3
 • 3
  2
 • 4
  3 4
 • 5
  3 6
 • 6
  1
 • 7
  2 3 5 6 8
 • 8
  5
 • 9
  4 7 9
Giải tám 30
Giải bảy 814
Giải sáu 6243 2584 6492
Giải năm 1569
Giải tư 64758 17702 83748
96134 04204 72956 51804
Giải ba 72046 20627
Giải nhì 11427
Giải nhất 32139
Đặc biệt 112653
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3
 • 1
   
 • 2
  0 9
 • 3
  4 5
 • 4
  0 0 1 3 8
 • 5
   
 • 6
  4 5
 • 7
  2 2
 • 8
  4 5
 • 9
  3 6
Giải tám 00
Giải bảy 300
Giải sáu 5878 6971 3793
Giải năm 8591
Giải tư 82840 84440 08272
86689 18764 57576 95638
Giải ba 97014 29337
Giải nhì 19667
Giải nhất 74477
Đặc biệt 358551
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 0 4 4
 • 1
  5 7 9
 • 2
  7
 • 3
  9
 • 4
  1 6
 • 5
   
 • 6
  7
 • 7
  3 6 7
 • 8
  3 7
 • 9
  8
Giải tám 66
Giải bảy 053
Giải sáu 5127 1490 3789
Giải năm 2775
Giải tư 22857 87745 85657
50623 59376 22824 59112
Giải ba 70183 33223
Giải nhì 02946
Giải nhất 91347
Đặc biệt 459744
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  9
 • 1
   
 • 2
  1
 • 3
  2 2 5 8
 • 4
  2 4
 • 5
  4 7
 • 6
  4 6 7
 • 7
  2 4 5 5
 • 8
   
 • 9
  8
Giải tám 57
Giải bảy 291
Giải sáu 5276 2030 3768
Giải năm 5721
Giải tư 46033 66661 14354
36858 60135 14584 93183
Giải ba 60689 90972
Giải nhì 43830
Giải nhất 58804
Đặc biệt 802667
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 3
 • 1
  2 6 9
 • 2
  7
 • 3
  3 8
 • 4
  0 5 8
 • 5
  3
 • 6
  7
 • 7
  5 6
 • 8
  5 6
 • 9
  8
Giải tám 35
Giải bảy 171
Giải sáu 8967 5576 3774
Giải năm 9556
Giải tư 05646 15027 83949
43493 75914 64465 24953
Giải ba 54891 97187
Giải nhì 47135
Giải nhất 55276
Đặc biệt 003055
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  7 9
 • 2
   
 • 3
  5 9
 • 4
  1 7
 • 5
  3 3 5 6
 • 6
  4 5 7 7
 • 7
  2 6 8
 • 8
   
 • 9
  4