XSDNG ngày 14/09/2019 - Kết quả xổ số Đà Nẵng - SXDNG

Giải tám 44
Giải bảy 882
Giải sáu 5088 0835 9201
Giải năm 2985
Giải tư 78298 39753 29060
92258 75041 80725 03708
Giải ba 11476 70292
Giải nhì 72987
Giải nhất 74534
Đặc biệt 002451
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  6
 • 1
  0 4 5
 • 2
  8 9
 • 3
  5
 • 4
  3 4
 • 5
  2 3 8
 • 6
  7
 • 7
  8
 • 8
  0 5 8 9
 • 9
   
Giải tám 38
Giải bảy 166
Giải sáu 6616 8724 3595
Giải năm 6795
Giải tư 38985 06505 70672
31331 70795 98357 82908
Giải ba 06018 84791
Giải nhì 83249
Giải nhất 84026
Đặc biệt 661761
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  3 6 9
 • 2
  7
 • 3
   
 • 4
  2
 • 5
  0 8 9 9 9
 • 6
  1 2 6
 • 7
  5
 • 8
  0 1 3
 • 9
  4
Giải tám 55
Giải bảy 252
Giải sáu 5677 1815 4026
Giải năm 1658
Giải tư 66836 09497 68681
91823 18980 94953 20963
Giải ba 98288 29909
Giải nhì 00532
Giải nhất 80906
Đặc biệt 921411
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  8
 • 1
  1 8
 • 2
  3 5
 • 3
  2 5 6
 • 4
   
 • 5
  1 5
 • 6
  0 2 3
 • 7
  7 9
 • 8
  5 8
 • 9
  0
Giải tám 40
Giải bảy 165
Giải sáu 6657 8332 7161
Giải năm 3874
Giải tư 06230 50716 77092
91282 57325 64161 14248
Giải ba 82484 90735
Giải nhì 32336
Giải nhất 05315
Đặc biệt 588228
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 4
 • 1
  6 6
 • 2
  3 8 9
 • 3
   
 • 4
  7 8
 • 5
  1 2 3 6
 • 6
  1 3
 • 7
  5
 • 8
  2 4
 • 9
   
Giải tám 07
Giải bảy 314
Giải sáu 5299 6972 5100
Giải năm 5174
Giải tư 04191 47321 17921
52591 49175 75100 70329
Giải ba 08222 71470
Giải nhì 99972
Giải nhất 12695
Đặc biệt 673111
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 0 7
 • 1
  1 2 2 9 9
 • 2
  2 7 7
 • 3
   
 • 4
  1 7
 • 5
  7 9
 • 6
   
 • 7
  0
 • 8
   
 • 9
  2 9
Giải tám 42
Giải bảy 450
Giải sáu 7778 7835 7436
Giải năm 0556
Giải tư 78020 50717 51828
19675 07248 48062 64565
Giải ba 01995 26198
Giải nhì 06752
Giải nhất 07471
Đặc biệt 567552
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 5
 • 1
  7
 • 2
  4 5 5 6
 • 3
   
 • 4
   
 • 5
  3 6 7 9
 • 6
  3 5
 • 7
  1
 • 8
  2 4 7 9
 • 9
   
Giải tám 38
Giải bảy 207
Giải sáu 1337 4543 7812
Giải năm 4878
Giải tư 67218 54824 29764
60053 14206 88088 55019
Giải ba 46630 87277
Giải nhì 67212
Giải nhất 36584
Đặc biệt 701448
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3
 • 1
   
 • 2
  1 1
 • 3
  4 5
 • 4
  2 6 8
 • 5
   
 • 6
  0
 • 7
  0 3 7
 • 8
  1 3 4 7 8
 • 9
  1