Để vào trực tiếp xsmb.vn cài App VPN

XSDNG ngày 29/05/2024 - Kết quả xổ số Đà Nẵng - SXDNG

Giải tám 70
Giải bảy 652
Giải sáu 7570 8270 4452
Giải năm 3074
Giải tư 62200 16200 78905
09266 91766 98022 81536
Giải ba 80794 87322
Giải nhì 32327
Giải nhất 05709
Đặc biệt 526514
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 0 5 9
 • 1
  4
 • 2
  2 2 7
 • 3
  6
 • 4
   
 • 5
  2 2
 • 6
  6 6
 • 7
  0 0 0 4
 • 8
   
 • 9
  4
Giải tám 88
Giải bảy 881
Giải sáu 7896 4981 3544
Giải năm 5062
Giải tư 10838 51168 45114
42798 97620 05078 11047
Giải ba 82867 70423
Giải nhì 17440
Giải nhất 74759
Đặc biệt 476726
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  4
 • 2
  0 3 6
 • 3
  8
 • 4
  0 4 7
 • 5
  9
 • 6
  2 7 8
 • 7
  8
 • 8
  1 1 8
 • 9
  6 8
Giải tám 83
Giải bảy 915
Giải sáu 1727 0175 6116
Giải năm 1200
Giải tư 55041 28061 38773
88590 45362 78072 36625
Giải ba 14445 41871
Giải nhì 22970
Giải nhất 84593
Đặc biệt 864720
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0
 • 1
  5 6
 • 2
  0 5 7
 • 3
   
 • 4
  1 5
 • 5
   
 • 6
  1 2
 • 7
  0 1 2 3 5
 • 8
  3
 • 9
  0 3
Giải tám 58
Giải bảy 290
Giải sáu 6607 7514 0308
Giải năm 1160
Giải tư 99439 70875 44807
08655 21657 36188 93913
Giải ba 81647 47397
Giải nhì 95929
Giải nhất 05753
Đặc biệt 558046
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7 7 8
 • 1
  3 4
 • 2
  9
 • 3
  9
 • 4
  6 7
 • 5
  3 5 7 8
 • 6
  0
 • 7
  5
 • 8
  8
 • 9
  0 7
Giải tám 20
Giải bảy 286
Giải sáu 9029 2752 6653
Giải năm 3666
Giải tư 61936 97667 86427
50922 31968 47057 56226
Giải ba 51202 34118
Giải nhì 97831
Giải nhất 99354
Đặc biệt 421752
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2
 • 1
  8
 • 2
  0 2 6 7 9
 • 3
  1 6
 • 4
   
 • 5
  2 2 3 4 7
 • 6
  6 7 8
 • 7
   
 • 8
  6
 • 9
   
Giải tám 16
Giải bảy 530
Giải sáu 3005 0804 3434
Giải năm 1484
Giải tư 36562 22409 17261
21231 90419 47100 66055
Giải ba 07302 87478
Giải nhì 91940
Giải nhất 25130
Đặc biệt 377478
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 2 4 5 9
 • 1
  6 9
 • 2
   
 • 3
  0 0 1 4
 • 4
  0
 • 5
  5
 • 6
  1 2
 • 7
  8 8
 • 8
  4
 • 9
   
Giải tám 93
Giải bảy 285
Giải sáu 6020 0669 5199
Giải năm 1962
Giải tư 97373 68771 02651
93634 09607 03432 44498
Giải ba 76421 27496
Giải nhì 25831
Giải nhất 93640
Đặc biệt 762242
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7
 • 1
   
 • 2
  0 1
 • 3
  1 2 4
 • 4
  0 2
 • 5
  1
 • 6
  2 9
 • 7
  1 3
 • 8
  5
 • 9
  3 6 8 9