XSDT ngày 03/08/2020 - Kết quả xổ số Đồng Tháp - SXDT

Giải tám 99
Giải bảy 461
Giải sáu 1899 7835 7982
Giải năm 5244
Giải tư 15310 53322 78879
53915 74375 08183 77072
Giải ba 39105 22012
Giải nhì 06680
Giải nhất 84344
Đặc biệt 520547
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 8
 • 1
  6
 • 2
  1 2 7 8
 • 3
  8
 • 4
  4 4
 • 5
  0 1 3 7
 • 6
   
 • 7
  4
 • 8
   
 • 9
  7 9 9
Giải tám 16
Giải bảy 036
Giải sáu 2397 5021 6248
Giải năm 5585
Giải tư 64789 55609 35143
87470 22434 53997 66337
Giải ba 78939 15755
Giải nhì 96729
Giải nhất 44188
Đặc biệt 291822
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7
 • 1
  2
 • 2
  2
 • 3
  4
 • 4
  3
 • 5
  5 8
 • 6
  1 3
 • 7
  3 9 9
 • 8
  4 8
 • 9
  0 2 3 8
Giải tám 11
Giải bảy 473
Giải sáu 3399 5897 2619
Giải năm 4070
Giải tư 90683 79507 29439
70169 34867 17005 64678
Giải ba 46698 75958
Giải nhì 38841
Giải nhất 19008
Đặc biệt 146846
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7
 • 1
  1 4
 • 2
   
 • 3
  7 8
 • 4
   
 • 5
  0
 • 6
  4
 • 7
  0 6 9
 • 8
  0 5 7 9
 • 9
  1 3 6 9
Giải tám 51
Giải bảy 745
Giải sáu 1892 3010 6708
Giải năm 2292
Giải tư 01919 10049 18681
94815 55353 50761 91626
Giải ba 67803 36462
Giải nhì 08313
Giải nhất 83721
Đặc biệt 703276
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1
 • 1
  2 5 6 8
 • 2
  6 9 9
 • 3
  0 1 5
 • 4
   
 • 5
  1 4
 • 6
  2 7
 • 7
   
 • 8
  0
 • 9
  1 4
Giải tám 00
Giải bảy 853
Giải sáu 2031 6588 8699
Giải năm 3348
Giải tư 88287 84891 26873
28894 91846 33633 33369
Giải ba 45724 18113
Giải nhì 02580
Giải nhất 14367
Đặc biệt 535739
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 8
 • 1
  3 9
 • 2
   
 • 3
  1 3 5 7
 • 4
  2 9
 • 5
   
 • 6
  4
 • 7
  6 8
 • 8
  4 8
 • 9
  3 6 9
Giải tám 44
Giải bảy 943
Giải sáu 7132 4573 8470
Giải năm 6731
Giải tư 55855 84920 13833
84168 85738 89433 96267
Giải ba 29827 17093
Giải nhì 47039
Giải nhất 83606
Đặc biệt 897590
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 7 9
 • 1
  3
 • 2
  3
 • 3
  3 3 4 7 9
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  0
 • 7
  2 6
 • 8
  3 6
 • 9
  3
Giải tám 63
Giải bảy 276
Giải sáu 1798 7431 7747
Giải năm 2092
Giải tư 29491 16517 84058
30616 33430 54617 19286
Giải ba 18298 88609
Giải nhì 38154
Giải nhất 01325
Đặc biệt 522167
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3
 • 1
  3 9
 • 2
  9
 • 3
  6
 • 4
  5
 • 5
  2
 • 6
  1 7 8
 • 7
  1 1 4 6
 • 8
  5 9 9
 • 9
  0