XSDT ngày 05/08/2019 - Kết quả xổ số Đồng Tháp - SXDT

Giải tám 28
Giải bảy 195
Giải sáu 3937 6495 4663
Giải năm 1616
Giải tư 99551 56185 16859
60801 89192 08899 84794
Giải ba 05894 82097
Giải nhì 82459
Giải nhất 09851
Đặc biệt 531349
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  0 5 5
 • 2
  9
 • 3
  6
 • 4
  9 9
 • 5
  8 9 9
 • 6
  1
 • 7
  3 9
 • 8
  2
 • 9
  4 5 5 9
Giải tám 87
Giải bảy 558
Giải sáu 4639 7258 7244
Giải năm 2629
Giải tư 61411 94425 12463
92471 82526 39080 52244
Giải ba 08346 69394
Giải nhì 69036
Giải nhất 93801
Đặc biệt 829962
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  8
 • 1
  0 1 7
 • 2
  6
 • 3
  6
 • 4
  4 4 9
 • 5
  2
 • 6
  2 3 4
 • 7
  8
 • 8
  5 5
 • 9
  2 3
Giải tám 02
Giải bảy 548
Giải sáu 7684 6920 3572
Giải năm 0909
Giải tư 05671 87813 32039
01507 22490 97007 70575
Giải ba 12719 01822
Giải nhì 32418
Giải nhất 94337
Đặc biệt 553529
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 9
 • 1
  7
 • 2
  0 2 7
 • 3
  1
 • 4
  8
 • 5
  7
 • 6
   
 • 7
  0 0 3
 • 8
  1 4
 • 9
  0 1 2 3
Giải tám 37
Giải bảy 284
Giải sáu 6829 2322 3726
Giải năm 6031
Giải tư 49047 92068 88324
05672 39651 98235 78626
Giải ba 13058 62067
Giải nhì 07920
Giải nhất 01972
Đặc biệt 113191
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2
 • 1
  3 5 9
 • 2
  2 7 7
 • 3
   
 • 4
  2 8
 • 5
  3
 • 6
  2 2
 • 7
  3 4 6
 • 8
  5 6
 • 9
  2
Giải tám 01
Giải bảy 570
Giải sáu 7923 1208 6293
Giải năm 3875
Giải tư 05320 71165 11481
59872 28495 17277 25278
Giải ba 90586 20194
Giải nhì 26377
Giải nhất 24327
Đặc biệt 670458
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 7
 • 1
  0 8
 • 2
  7
 • 3
  2 9
 • 4
  9
 • 5
  6 7 9
 • 6
  8
 • 7
  2 7 7
 • 8
  0 5 7
 • 9