XSDT ngày 08/04/2019 - Kết quả xổ số Đồng Tháp - SXDT

Giải tám 40
Giải bảy 601
Giải sáu 7871 6382 8065
Giải năm 3862
Giải tư 05319 54813 86450
68298 08204 78213 08603
Giải ba 85786 71995
Giải nhì 94017
Giải nhất 16051
Đặc biệt 994908
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 5
 • 1
  0 5 7
 • 2
  6 8
 • 3
  0 1 1
 • 4
  0
 • 5
  6 9
 • 6
  8
 • 7
  1
 • 8
  0 9
 • 9
  1
Giải tám 18
Giải bảy 224
Giải sáu 9419 2295 7409
Giải năm 9340
Giải tư 58651 26771 03809
12080 07874 74193 89057
Giải ba 70733 18057
Giải nhì 68017
Giải nhất 80152
Đặc biệt 399553
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 8
 • 1
  5 7
 • 2
  5
 • 3
  3 5 9
 • 4
  2 7
 • 5
  9
 • 6
   
 • 7
  1 5 5
 • 8
  1
 • 9
  0 0 1
Giải tám 26
Giải bảy 586
Giải sáu 2987 3619 4383
Giải năm 0155
Giải tư 87031 36937 08939
54808 28132 02434 36222
Giải ba 60752 42671
Giải nhì 09957
Giải nhất 17628
Đặc biệt 819623
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  3 7
 • 2
  2 3 5
 • 3
  2 8
 • 4
  3
 • 5
  5
 • 6
  2 8
 • 7
  3 5 8
 • 8
  0 2
 • 9
  1 3
Giải tám 56
Giải bảy 185
Giải sáu 8365 0990 5636
Giải năm 7106
Giải tư 83438 61392 73738
24520 70452 33475 86884
Giải ba 66001 41325
Giải nhì 08714
Giải nhất 97931
Đặc biệt 397520
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 2 9
 • 1
  0 3
 • 2
  5 9
 • 3
   
 • 4
  1 8
 • 5
  2 6 7 8
 • 6
  0 3 5
 • 7
   
 • 8
  3 3
 • 9
   
Giải tám 62
Giải bảy 443
Giải sáu 9551 7412 7660
Giải năm 2937
Giải tư 78619 16497 13672
08552 08783 48318 53557
Giải ba 50531 49080
Giải nhì 19018
Giải nhất 79414
Đặc biệt 242943
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  6 8
 • 1
  3 5
 • 2
  1 5 6 7
 • 3
  4 4 8
 • 4
  1
 • 5
   
 • 6
   
 • 7
  3 5 9
 • 8
  1 1
 • 9
  1