XSDT ngày 22/07/2019 - Kết quả xổ số Đồng Tháp - SXDT

Giải tám 02
Giải bảy 548
Giải sáu 7684 6920 3572
Giải năm 0909
Giải tư 05671 87813 32039
01507 22490 97007 70575
Giải ba 12719 01822
Giải nhì 32418
Giải nhất 94337
Đặc biệt 553529
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 9
 • 1
  7
 • 2
  0 2 7
 • 3
  1
 • 4
  8
 • 5
  7
 • 6
   
 • 7
  0 0 3
 • 8
  1 4
 • 9
  0 1 2 3
Giải tám 37
Giải bảy 284
Giải sáu 6829 2322 3726
Giải năm 6031
Giải tư 49047 92068 88324
05672 39651 98235 78626
Giải ba 13058 62067
Giải nhì 07920
Giải nhất 01972
Đặc biệt 113191
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2
 • 1
  3 5 9
 • 2
  2 7 7
 • 3
   
 • 4
  2 8
 • 5
  3
 • 6
  2 2
 • 7
  3 4 6
 • 8
  5 6
 • 9
  2
Giải tám 01
Giải bảy 570
Giải sáu 7923 1208 6293
Giải năm 3875
Giải tư 05320 71165 11481
59872 28495 17277 25278
Giải ba 90586 20194
Giải nhì 26377
Giải nhất 24327
Đặc biệt 670458
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 7
 • 1
  0 8
 • 2
  7
 • 3
  2 9
 • 4
  9
 • 5
  6 7 9
 • 6
  8
 • 7
  2 7 7
 • 8
  0 5 7
 • 9
   
Giải tám 39
Giải bảy 062
Giải sáu 1545 1168 1136
Giải năm 2779
Giải tư 24179 45582 60749
57849 84716 92641 94948
Giải ba 61781 67972
Giải nhì 14429
Giải nhất 17875
Đặc biệt 251305
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  4 8
 • 2
  6 7 8
 • 3
   
 • 4
   
 • 5
  0 4 7
 • 6
  1 3
 • 7
   
 • 8
  4 6
 • 9
  2 3 4 4 7 7
Giải tám 20
Giải bảy 167
Giải sáu 1682 7889 5488
Giải năm 6864
Giải tư 91601 41227 62297
18964 33287 86843 05391
Giải ba 55540 38123
Giải nhì 84172
Giải nhất 13603
Đặc biệt 266948
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 4
 • 1
  0 9
 • 2
  7 8
 • 3
  0 2 4
 • 4
  6 6
 • 5
   
 • 6
   
 • 7
  2 6 8 9
 • 8
  4 8
 • 9
  8