XSDT ngày 30/03/2020 - Kết quả xổ số Đồng Tháp - SXDT

Giải tám 35
Giải bảy 226
Giải sáu 1610 3887 2518
Giải năm 3278
Giải tư 97357 29909 87170
20362 03094 05063 72774
Giải ba 14311 29641
Giải nhì 73238
Giải nhất 50626
Đặc biệt 038564
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 7
 • 1
  1 4
 • 2
  6
 • 3
  6
 • 4
  6 7 9
 • 5
  3
 • 6
  2 2
 • 7
  5 8
 • 8
  1 3 7
 • 9
  0
Giải tám 03
Giải bảy 293
Giải sáu 3649 4220 4388
Giải năm 0971
Giải tư 46876 28713 50003
13440 44695 41948 55523
Giải ba 06152 04833
Giải nhì 92841
Giải nhất 01213
Đặc biệt 959294
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 4
 • 1
  4 7
 • 2
  5
 • 3
  0 0 1 1 2 3 9
 • 4
  9
 • 5
  9
 • 6
  7
 • 7
   
 • 8
  4 8
 • 9
  4
Giải tám 85
Giải bảy 386
Giải sáu 6490 2825 9681
Giải năm 0385
Giải tư 75276 21979 05504
66660 79195 06953 27476
Giải ba 73805 73851
Giải nhì 60222
Giải nhất 43290
Đặc biệt 806051
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  6 9 9
 • 1
  5 5 8
 • 2
  2
 • 3
  5
 • 4
  0
 • 5
  0 2 8 8 9
 • 6
  7 7 8
 • 7
   
 • 8
   
 • 9
  7
Giải tám 08
Giải bảy 646
Giải sáu 4171 9893 7608
Giải năm 9588
Giải tư 38197 14689 70171
44903 09278 39678 57498
Giải ba 84165 40637
Giải nhì 77354
Giải nhất 98286
Đặc biệt 678282
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  7 7
 • 2
  8
 • 3
  0 9
 • 4
  5
 • 5
  6
 • 6
  4 8
 • 7
  3 9
 • 8
  0 0 7 7 8 9
 • 9
  8
Giải tám 35
Giải bảy 966
Giải sáu 1547 1691 2418
Giải năm 8723
Giải tư 28232 21978 08052
87289 79163 88809 97520
Giải ba 54502 93919
Giải nhì 79463
Giải nhất 47410
Đặc biệt 776312
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 2
 • 1
  9
 • 2
  0 1 3 5
 • 3
  2 6 6
 • 4
   
 • 5
  3
 • 6
  6
 • 7
  4
 • 8
  1 7
 • 9
  0 1 8
Giải tám 39
Giải bảy 554
Giải sáu 1356 0338 1242
Giải năm 2211
Giải tư 01721 72236 42221
92487 11614 28213 61915
Giải ba 88635 70532
Giải nhì 89698
Giải nhất 10381
Đặc biệt 812057
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  1 2 2 8
 • 2
  3 4
 • 3
  1
 • 4
  1 5
 • 5
  1 3
 • 6
  3 5
 • 7
  5 8
 • 8
  3 9
 • 9
  3
Giải tám 03
Giải bảy 492
Giải sáu 3863 7965 4971
Giải năm 7942
Giải tư 37239 33783 55197
02464 24925 03262 48181
Giải ba 18110 51398
Giải nhì 25525
Giải nhất 10388
Đặc biệt 984741
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1
 • 1
  4 7 8
 • 2
  4 6 9
 • 3
  0 6 8
 • 4
  6
 • 5
  2 2 6
 • 6
   
 • 7
  9
 • 8
  8 9
 • 9
  3