XSGL ngày 05/03/2021 - Kết quả xổ số Gia Lai - SXGL

Giải tám 79
Giải bảy 564
Giải sáu 6450 0052 8311
Giải năm 9802
Giải tư 17651 19522 19874
30860 81616 53180 96349
Giải ba 17105 03409
Giải nhì 40630
Giải nhất 20853
Đặc biệt 923592
Lấy kết quả: X1 GL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 GL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 5 6 8
 • 1
  1 5
 • 2
  0 2 5 9
 • 3
  5
 • 4
  6 7
 • 5
  0
 • 6
  1
 • 7
   
 • 8
   
 • 9
  0 4 7
Giải tám 69
Giải bảy 239
Giải sáu 6750 3287 2328
Giải năm 7743
Giải tư 56055 11987 95348
94596 28776 26273 56987
Giải ba 07465 08293
Giải nhì 88101
Giải nhất 28854
Đặc biệt 677972
Lấy kết quả: X1 GL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 GL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5
 • 1
  0
 • 2
  7
 • 3
  4 7 9
 • 4
  5
 • 5
  5 6
 • 6
  7 9
 • 7
  8 8 8
 • 8
  2 4
 • 9
  3 6
Giải tám 39
Giải bảy 706
Giải sáu 8398 6463 2419
Giải năm 7403
Giải tư 84235 49275 19077
09761 61191 59244 02495
Giải ba 65899 64499
Giải nhì 54070
Giải nhất 18048
Đặc biệt 326563
Lấy kết quả: X1 GL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 GL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7
 • 1
  6 9
 • 2
   
 • 3
  0 6 6
 • 4
  4
 • 5
  3 7 9
 • 6
  0
 • 7
  7
 • 8
  4 9
 • 9
  1 3 9 9
Giải tám 31
Giải bảy 178
Giải sáu 6479 6879 1566
Giải năm 7528
Giải tư 69100 55605 11912
18946 22830 66363 71999
Giải ba 19280 15178
Giải nhì 30188
Giải nhất 53028
Đặc biệt 971703
Lấy kết quả: X1 GL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 GL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 3 8
 • 1
  3
 • 2
  1
 • 3
  0 6
 • 4
   
 • 5
  0
 • 6
  4 6
 • 7
   
 • 8
  2 2 7 7 8
 • 9
  7 7 9
Giải tám 17
Giải bảy 796
Giải sáu 5515 4879 8827
Giải năm 0601
Giải tư 10236 17223 73930
44749 21391 02784 29325
Giải ba 43369 66213
Giải nhì 46969
Giải nhất 19214
Đặc biệt 737196
Lấy kết quả: X1 GL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 GL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3
 • 1
  0 9
 • 2
   
 • 3
  1 2
 • 4
  1 8
 • 5
  1 2
 • 6
  3 9 9
 • 7
  1 2
 • 8
   
 • 9
  4 6 6 7
Giải tám 70
Giải bảy 215
Giải sáu 0644 7942 6992
Giải năm 7624
Giải tư 04659 20954 59673
29679 95636 81773 00689
Giải ba 38679 18485
Giải nhì 43590
Giải nhất 47619
Đặc biệt 849780
Lấy kết quả: X1 GL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 GL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7 8 9
 • 1
   
 • 2
  4 9
 • 3
  7 7
 • 4
  2 4 5
 • 5
  1 8
 • 6
  3
 • 7
   
 • 8
   
 • 9
  1 5 7 7 8
Giải tám 80
Giải bảy 958
Giải sáu 4811 8520 8921
Giải năm 9019
Giải tư 28586 91065 94814
05665 80168 42676 40935
Giải ba 98567 48967
Giải nhì 26517
Giải nhất 80050
Đặc biệt 119209
Lấy kết quả: X1 GL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 GL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 5 8
 • 1
  1 2
 • 2
   
 • 3
   
 • 4
  1
 • 5
  3 6 6
 • 6
  7 8
 • 7
  1 6 6
 • 8
  5 6
 • 9
  0 1