Để vào trực tiếp xsmb.vn cài App VPN

XSGL ngày 28/01/2022 - Kết quả xổ số Gia Lai - SXGL

Giải tám 55
Giải bảy 062
Giải sáu 0282 5867 7401
Giải năm 0649
Giải tư 82612 55580 62169
33841 26512 87506 58858
Giải ba 55042 14091
Giải nhì 75309
Giải nhất 54236
Đặc biệt 489487
Lấy kết quả: X1 GL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 GL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 6 9
 • 1
  2 2
 • 2
   
 • 3
  6
 • 4
  1 2 9
 • 5
  5 8
 • 6
  2 7 9
 • 7
   
 • 8
  0 2 7
 • 9
  1
Giải tám 28
Giải bảy 618
Giải sáu 2501 2337 4055
Giải năm 4515
Giải tư 12677 50774 52702
04853 22311 42639 43494
Giải ba 51310 84078
Giải nhì 59545
Giải nhất 78498
Đặc biệt 442749
Lấy kết quả: X1 GL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 GL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 2
 • 1
  0 1 5 8
 • 2
  8
 • 3
  7 9
 • 4
  5 9
 • 5
  3 5
 • 6
   
 • 7
  4 7 8
 • 8
   
 • 9
  4 8
Giải tám 16
Giải bảy 634
Giải sáu 7360 9483 6985
Giải năm 6192
Giải tư 56194 55116 52873
84903 82456 26426 46723
Giải ba 69159 22571
Giải nhì 22950
Giải nhất 45134
Đặc biệt 715334
Lấy kết quả: X1 GL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 GL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3
 • 1
  6 6
 • 2
  3 6
 • 3
  4 4 4
 • 4
   
 • 5
  0 6 9
 • 6
  0
 • 7
  1 3
 • 8
  3 5
 • 9
  2 4
Giải tám 38
Giải bảy 758
Giải sáu 2058 3896 5771
Giải năm 9550
Giải tư 50242 56297 87058
62862 64884 13390 08428
Giải ba 19182 60997
Giải nhì 09658
Giải nhất 71069
Đặc biệt 290872
Lấy kết quả: X1 GL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 GL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
   
 • 2
  8
 • 3
  8
 • 4
  2
 • 5
  0 8 8 8 8
 • 6
  2 9
 • 7
  1 2
 • 8
  2 4
 • 9
  0 6 7 7
Giải tám 32
Giải bảy 378
Giải sáu 5691 3888 4754
Giải năm 8718
Giải tư 50054 72640 94469
02420 32429 46576 18549
Giải ba 30236 90953
Giải nhì 46202
Giải nhất 11394
Đặc biệt 248919
Lấy kết quả: X1 GL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 GL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2
 • 1
  8 9
 • 2
  0 9
 • 3
  2 6
 • 4
  0 9
 • 5
  3 4 4
 • 6
  9
 • 7
  6 8
 • 8
  8
 • 9
  1 4
Giải tám 28
Giải bảy 898
Giải sáu 2177 8921 8043
Giải năm 9356
Giải tư 94480 45052 30545
92644 51062 68832 25735
Giải ba 36315 35135
Giải nhì 19439
Giải nhất 09690
Đặc biệt 089373
Lấy kết quả: X1 GL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 GL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  5
 • 2
  1 8
 • 3
  2 5 5 9
 • 4
  3 4 5
 • 5
  2 6
 • 6
  2
 • 7
  3 7
 • 8
  0
 • 9
  0 8
Giải tám 34
Giải bảy 650
Giải sáu 4922 6944 8380
Giải năm 5468
Giải tư 85181 04697 36879
79878 47384 75091 37676
Giải ba 98979 71590
Giải nhì 32205
Giải nhất 06308
Đặc biệt 088473
Lấy kết quả: X1 GL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 GL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5 8
 • 1
   
 • 2
  2
 • 3
  4
 • 4
  4
 • 5
  0
 • 6
  8
 • 7
  3 6 8 9 9
 • 8
  0 1 4
 • 9
  0 1 7