XSHCM ngày 01/08/2020 - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh - SXHCM

Giải tám 97
Giải bảy 678
Giải sáu 8344 5130 7014
Giải năm 3294
Giải tư 04965 38221 48183
23290 16817 46500 76660
Giải ba 09605 34135
Giải nhì 24099
Giải nhất 38786
Đặc biệt 126157
Lấy kết quả: X1 HCM gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 HCM gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 3 6 9
 • 1
  2
 • 2
   
 • 3
  8
 • 4
  1 4 9
 • 5
  0 3 6
 • 6
  8
 • 7
  1 5 9
 • 8
  7
 • 9
  9
Giải tám 24
Giải bảy 770
Giải sáu 0953 6075 6179
Giải năm 4265
Giải tư 25524 73216 82623
33254 25532 71008 79609
Giải ba 86271 55635
Giải nhì 53873
Giải nhất 58895
Đặc biệt 470661
Lấy kết quả: X1 HCM gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 HCM gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7
 • 1
  6 7
 • 2
  3
 • 3
  2 5 7
 • 4
  2 2 5
 • 5
  3 6 7 9
 • 6
  1
 • 7
   
 • 8
  0
 • 9
  0 7
Giải tám 47
Giải bảy 276
Giải sáu 7829 7335 9656
Giải năm 2318
Giải tư 46774 05233 74816
52280 41612 96517 96936
Giải ba 51290 26187
Giải nhì 26428
Giải nhất 44812
Đặc biệt 971528
Lấy kết quả: X1 HCM gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 HCM gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  8 9
 • 1
   
 • 2
  1 1
 • 3
  3
 • 4
  7
 • 5
  3
 • 6
  1 3 5 7
 • 7
  1 4 8
 • 8
  1 2 2
 • 9
  2
Giải tám 69
Giải bảy 179
Giải sáu 6832 0113 1503
Giải năm 3336
Giải tư 53888 92582 44033
40130 80214 73487 72369
Giải ba 99571 83211
Giải nhì 09474
Giải nhất 19966
Đặc biệt 998773
Lấy kết quả: X1 HCM gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 HCM gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3
 • 1
  1 7
 • 2
  3 8
 • 3
  0 1 3 7
 • 4
  1 7
 • 5
   
 • 6
  3 6
 • 7
  8
 • 8
  8
 • 9
  6 6 7
Giải tám 42
Giải bảy 329
Giải sáu 3987 3225 2572
Giải năm 9083
Giải tư 47291 49777 95096
18189 63633 20104 70024
Giải ba 14278 40452
Giải nhì 02883
Giải nhất 86420
Đặc biệt 250350
Lấy kết quả: X1 HCM gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 HCM gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 5
 • 1
  9
 • 2
  4 5 7
 • 3
  3 8 8
 • 4
  0 2
 • 5
  2
 • 6
  9
 • 7
  7 8
 • 8
  7
 • 9
  2 8
Giải tám 75
Giải bảy 145
Giải sáu 6853 5252 3262
Giải năm 6217
Giải tư 88962 34961 41788
59716 46725 24271 19003
Giải ba 32091 16939
Giải nhì 68457
Giải nhất 50552
Đặc biệt 080644
Lấy kết quả: X1 HCM gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 HCM gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  6 7 9
 • 2
  5 5 6 6
 • 3
  0 5
 • 4
  4
 • 5
  2 4 7
 • 6
  1
 • 7
  1 5
 • 8
  8
 • 9
  3
Giải tám 13
Giải bảy 292
Giải sáu 7902 1463 0978
Giải năm 1519
Giải tư 48693 94107 65554
31566 81928 51655 12731
Giải ba 37883 74138
Giải nhì 38321
Giải nhất 78184
Đặc biệt 347375
Lấy kết quả: X1 HCM gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 HCM gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  2 3
 • 2
  0 9
 • 3
  1 6 8 9
 • 4
  5 8
 • 5
  5 7
 • 6
  6
 • 7
  0
 • 8
  2 3 7
 • 9
  1