XSHCM ngày 20/06/2020 - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh - SXHCM

Giải tám 11
Giải bảy 337
Giải sáu 6925 3909 7650
Giải năm 4602
Giải tư 37414 16675 16740
31802 75884 65188 75963
Giải ba 55202 09370
Giải nhì 66004
Giải nhất 74187
Đặc biệt 400167
Lấy kết quả: X1 HCM gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 HCM gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 5 7
 • 1
  1
 • 2
  0 0 0
 • 3
  6
 • 4
  0 1 8
 • 5
  2 7
 • 6
   
 • 7
  3 6 8
 • 8
  8
 • 9
  0
Giải tám 14
Giải bảy 774
Giải sáu 0345 9324 3354
Giải năm 8646
Giải tư 79057 56300 60143
55476 04146 81005 18769
Giải ba 31982 49990
Giải nhì 85301
Giải nhất 04724
Đặc biệt 456826
Lấy kết quả: X1 HCM gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 HCM gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 9
 • 1
  0
 • 2
  8
 • 3
  4
 • 4
  1 2 2 5 7
 • 5
  0 4
 • 6
  2 4 4 7
 • 7
  5
 • 8
   
 • 9
  6
Giải tám 49
Giải bảy 735
Giải sáu 8931 8636 3779
Giải năm 6727
Giải tư 97099 56067 24843
66487 53745 87082 60293
Giải ba 80093 27232
Giải nhì 67991
Giải nhất 88580
Đặc biệt 108707
Lấy kết quả: X1 HCM gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 HCM gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  8
 • 1
  3 9
 • 2
  3 8
 • 3
  4 9 9
 • 4
   
 • 5
  3 4
 • 6
  3
 • 7
  0 2 6 8
 • 8
   
 • 9
  4 7 9
Giải tám 67
Giải bảy 382
Giải sáu 9249 1774 4076
Giải năm 2952
Giải tư 59096 26580 73491
96764 93136 31109 99991
Giải ba 65937 00386
Giải nhì 70370
Giải nhất 72283
Đặc biệt 001064
Lấy kết quả: X1 HCM gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 HCM gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7 8
 • 1
  9 9
 • 2
  5 8
 • 3
  8
 • 4
  6 6 7
 • 5
   
 • 6
  3 7 8 9
 • 7
  3 6
 • 8
   
 • 9
  0 4
Giải tám 18
Giải bảy 400
Giải sáu 0136 9843 5123
Giải năm 4374
Giải tư 41725 40760 26455
35134 52916 29423 47646
Giải ba 45500 32892
Giải nhì 64321
Giải nhất 72981
Đặc biệt 717635
Lấy kết quả: X1 HCM gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 HCM gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 0 6
 • 1
  2 8
 • 2
  9
 • 3
  2 2 4
 • 4
  3 7
 • 5
  2 3 5
 • 6
  1 3 4
 • 7
   
 • 8
  1
 • 9
   
Giải tám 99
Giải bảy 298
Giải sáu 3627 3169 8371
Giải năm 1361
Giải tư 95242 69051 57193
90126 74484 24407 52320
Giải ba 12381 66696
Giải nhì 70522
Giải nhất 51450
Đặc biệt 499172
Lấy kết quả: X1 HCM gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 HCM gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 5
 • 1
  5 6 7 8
 • 2
  2 4 7
 • 3
  9
 • 4
  8
 • 5
   
 • 6
  2 9
 • 7
  0 2
 • 8
  9
 • 9
  6 9
Giải tám 71
Giải bảy 413
Giải sáu 1338 6055 4609
Giải năm 2766
Giải tư 46269 20634 79917
29884 86351 94401 34775
Giải ba 84488 35126
Giải nhì 98675
Giải nhất 91211
Đặc biệt 907577
Lấy kết quả: X1 HCM gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 HCM gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  0 1 5 7
 • 2
   
 • 3
  1
 • 4
  3 8
 • 5
  5 7 7
 • 6
  2 6
 • 7
  1 7
 • 8
  3 8
 • 9
  0 6