XSHCM ngày 22/08/2020 - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh - SXHCM

Giải tám 30
Giải bảy 658
Giải sáu 2034 7355 1293
Giải năm 7104
Giải tư 49746 24634 40668
03226 59461 06454 87349
Giải ba 72230 44186
Giải nhì 40560
Giải nhất 27003
Đặc biệt 666427
Lấy kết quả: X1 HCM gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 HCM gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 3 6
 • 1
  6
 • 2
   
 • 3
  0 9
 • 4
  0 3 3 5
 • 5
  5
 • 6
  2 4 8
 • 7
  2
 • 8
  5 6
 • 9
  4
Giải tám 42
Giải bảy 124
Giải sáu 5047 2017 7670
Giải năm 2932
Giải tư 08342 89006 57300
40233 76025 66643 14433
Giải ba 24500 71049
Giải nhì 66806
Giải nhất 69764
Đặc biệt 749551
Lấy kết quả: X1 HCM gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 HCM gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 0 7
 • 1
  5
 • 2
  3 4 4
 • 3
  3 3 4
 • 4
  2 6
 • 5
  2
 • 6
  0 0
 • 7
  1 4
 • 8
   
 • 9
  4
Giải tám 64
Giải bảy 085
Giải sáu 5893 4109 7820
Giải năm 5358
Giải tư 87202 43010 03813
15311 82052 49319 70039
Giải ba 55917 98118
Giải nhì 67308
Giải nhất 96427
Đặc biệt 599965
Lấy kết quả: X1 HCM gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 HCM gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 2
 • 1
  1
 • 2
  0 5
 • 3
  1 9
 • 4
  6
 • 5
  6 8
 • 6
   
 • 7
  1 2
 • 8
  0 1 5
 • 9
  0 1 3
Giải tám 80
Giải bảy 155
Giải sáu 4925 8393 1141
Giải năm 1030
Giải tư 94355 59044 70388
20136 63744 44559 88898
Giải ba 53935 65937
Giải nhì 07051
Giải nhất 70258
Đặc biệt 703980
Lấy kết quả: X1 HCM gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 HCM gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 8 8
 • 1
  4 5
 • 2
   
 • 3
  9
 • 4
  4 4
 • 5
  2 3 5 5
 • 6
  3
 • 7
  3
 • 8
  5 8 9
 • 9
  5
Giải tám 16
Giải bảy 684
Giải sáu 3168 3299 3529
Giải năm 5296
Giải tư 63463 21548 53555
51364 01727 70001 84684
Giải ba 53095 17717
Giải nhì 64269
Giải nhất 71060
Đặc biệt 346206
Lấy kết quả: X1 HCM gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 HCM gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  6
 • 1
  0
 • 2
   
 • 3
  6
 • 4
  6 8 8
 • 5
  5 9
 • 6
  0 1 9
 • 7
  1 2
 • 8
  4 6
 • 9
  2 6 9
Giải tám 05
Giải bảy 641
Giải sáu 8255 3975 2818
Giải năm 8020
Giải tư 88999 02291 49582
73185 79485 64155 62375
Giải ba 04619 75254
Giải nhì 20486
Giải nhất 12640
Đặc biệt 171897
Lấy kết quả: X1 HCM gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 HCM gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 4
 • 1
  4 9
 • 2
  8
 • 3
   
 • 4
  5
 • 5
  0 5 5 7 7 8 8
 • 6
  8
 • 7
  9
 • 8
  1
 • 9
  1 9
Giải tám 97
Giải bảy 678
Giải sáu 8344 5130 7014
Giải năm 3294
Giải tư 04965 38221 48183
23290 16817 46500 76660
Giải ba 09605 34135
Giải nhì 24099
Giải nhất 38786
Đặc biệt 126157
Lấy kết quả: X1 HCM gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 HCM gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 3 6 9
 • 1
  2
 • 2
   
 • 3
  8
 • 4
  1 4 9
 • 5
  0 3 6
 • 6
  8
 • 7
  1 5 9
 • 8
  7
 • 9
  9