XSHCM ngày 25/07/2020 - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh - SXHCM

Giải tám 47
Giải bảy 276
Giải sáu 7829 7335 9656
Giải năm 2318
Giải tư 46774 05233 74816
52280 41612 96517 96936
Giải ba 51290 26187
Giải nhì 26428
Giải nhất 44812
Đặc biệt 971528
Lấy kết quả: X1 HCM gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 HCM gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  8 9
 • 1
   
 • 2
  1 1
 • 3
  3
 • 4
  7
 • 5
  3
 • 6
  1 3 5 7
 • 7
  1 4 8
 • 8
  1 2 2
 • 9
  2
Giải tám 69
Giải bảy 179
Giải sáu 6832 0113 1503
Giải năm 3336
Giải tư 53888 92582 44033
40130 80214 73487 72369
Giải ba 99571 83211
Giải nhì 09474
Giải nhất 19966
Đặc biệt 998773
Lấy kết quả: X1 HCM gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 HCM gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3
 • 1
  1 7
 • 2
  3 8
 • 3
  0 1 3 7
 • 4
  1 7
 • 5
   
 • 6
  3 6
 • 7
  8
 • 8
  8
 • 9
  6 6 7
Giải tám 42
Giải bảy 329
Giải sáu 3987 3225 2572
Giải năm 9083
Giải tư 47291 49777 95096
18189 63633 20104 70024
Giải ba 14278 40452
Giải nhì 02883
Giải nhất 86420
Đặc biệt 250350
Lấy kết quả: X1 HCM gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 HCM gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 5
 • 1
  9
 • 2
  4 5 7
 • 3
  3 8 8
 • 4
  0 2
 • 5
  2
 • 6
  9
 • 7
  7 8
 • 8
  7
 • 9
  2 8
Giải tám 75
Giải bảy 145
Giải sáu 6853 5252 3262
Giải năm 6217
Giải tư 88962 34961 41788
59716 46725 24271 19003
Giải ba 32091 16939
Giải nhì 68457
Giải nhất 50552
Đặc biệt 080644
Lấy kết quả: X1 HCM gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 HCM gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  6 7 9
 • 2
  5 5 6 6
 • 3
  0 5
 • 4
  4
 • 5
  2 4 7
 • 6
  1
 • 7
  1 5
 • 8
  8
 • 9
  3
Giải tám 13
Giải bảy 292
Giải sáu 7902 1463 0978
Giải năm 1519
Giải tư 48693 94107 65554
31566 81928 51655 12731
Giải ba 37883 74138
Giải nhì 38321
Giải nhất 78184
Đặc biệt 347375
Lấy kết quả: X1 HCM gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 HCM gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  2 3
 • 2
  0 9
 • 3
  1 6 8 9
 • 4
  5 8
 • 5
  5 7
 • 6
  6
 • 7
  0
 • 8
  2 3 7
 • 9
  1
Giải tám 26
Giải bảy 104
Giải sáu 4518 6874 7186
Giải năm 8497
Giải tư 03042 22668 16094
01263 48298 54275 25001
Giải ba 68590 59141
Giải nhì 13088
Giải nhất 55594
Đặc biệt 721311
Lấy kết quả: X1 HCM gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 HCM gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  9
 • 1
  0 1 4
 • 2
  4
 • 3
  6
 • 4
  0 7 9 9
 • 5
  7
 • 6
  2 8
 • 7
  9
 • 8
  1 6 8 9
 • 9
   
Giải tám 01
Giải bảy 267
Giải sáu 1690 5268 6770
Giải năm 3446
Giải tư 37306 50525 52430
38566 58780 89273 72795
Giải ba 47112 79833
Giải nhì 46162
Giải nhất 23367
Đặc biệt 832802
Lấy kết quả: X1 HCM gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 HCM gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 7 8 9
 • 1
  0
 • 2
  0 1 6
 • 3
  3 7
 • 4
   
 • 5
  2 9
 • 6
  0 4 6
 • 7
  6 6
 • 8
  6
 • 9