XSKH ngày 19/08/2020 - Kết quả xổ số Khánh Hòa - SXKH

Giải tám 43
Giải bảy 205
Giải sáu 6200 0476 5075
Giải năm 9184
Giải tư 68931 53719 73024
66688 86384 14355 34116
Giải ba 68384 04977
Giải nhì 91400
Giải nhất 60608
Đặc biệt 226918
Lấy kết quả: X1 KH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 KH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 0
 • 1
  3
 • 2
   
 • 3
  4
 • 4
  2 8 8 8
 • 5
  0 5 7
 • 6
  1 7
 • 7
  7
 • 8
  0 1 8
 • 9
  1
Giải tám 63
Giải bảy 400
Giải sáu 2631 9132 2112
Giải năm 0927
Giải tư 66739 79337 73606
74880 19306 87078 24357
Giải ba 26099 06539
Giải nhì 69913
Giải nhất 04827
Đặc biệt 963227
Lấy kết quả: X1 KH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 KH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 8
 • 1
  3
 • 2
  1 3
 • 3
  1 6
 • 4
   
 • 5
   
 • 6
  0 0
 • 7
  2 2 2 3 5
 • 8
  7
 • 9
  3 3 9
Giải tám 76
Giải bảy 336
Giải sáu 2494 4706 2043
Giải năm 3240
Giải tư 44195 70119 48478
86291 75709 26771 72947
Giải ba 53769 89565
Giải nhì 58087
Giải nhất 16368
Đặc biệt 484465
Lấy kết quả: X1 KH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 KH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4
 • 1
  7 9
 • 2
   
 • 3
  4
 • 4
  9
 • 5
  6 6 9
 • 6
  0 3 7
 • 7
  4 8
 • 8
  6 7
 • 9
  0 1 6
Giải tám 83
Giải bảy 386
Giải sáu 1550 4400 5941
Giải năm 1964
Giải tư 17485 74602 93334
92244 90133 81670 47067
Giải ba 38956 41784
Giải nhì 00285
Giải nhất 52328
Đặc biệt 819414
Lấy kết quả: X1 KH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 KH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 5 7
 • 1
  4
 • 2
  0
 • 3
  3 8
 • 4
  1 3 4 6 8
 • 5
  8 8
 • 6
  5 8
 • 7
  6
 • 8
  2
 • 9
   
Giải tám 99
Giải bảy 980
Giải sáu 7154 3703 9704
Giải năm 2686
Giải tư 18649 28663 49479
45358 87164 39535 23474
Giải ba 60449 65559
Giải nhì 86623
Giải nhất 61552
Đặc biệt 849611
Lấy kết quả: X1 KH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 KH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  8
 • 1
  1
 • 2
  5
 • 3
  0 2 6
 • 4
  0 5 6 7
 • 5
  3
 • 6
  8
 • 7
   
 • 8
  5
 • 9
  4 4 5 7 9
Giải tám 55
Giải bảy 654
Giải sáu 6004 1321 5307
Giải năm 1746
Giải tư 40445 03527 26379
21831 46424 29295 29445
Giải ba 73016 54589
Giải nhì 46466
Giải nhất 00019
Đặc biệt 390591
Lấy kết quả: X1 KH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 KH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  2 3 9
 • 2
   
 • 3
   
 • 4
  0 2 5
 • 5
  4 4 5 9
 • 6
  1 4 6
 • 7
  0 2
 • 8
   
 • 9
  1 7 8
Giải tám 97
Giải bảy 215
Giải sáu 5499 4819 7774
Giải năm 8683
Giải tư 50602 16280 77092
14327 87314 69710 11893
Giải ba 65963 39887
Giải nhì 67428
Giải nhất 32182
Đặc biệt 112464
Lấy kết quả: X1 KH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 KH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 8
 • 1
   
 • 2
  0 8 9
 • 3
  6 8 9
 • 4
  1 6 7
 • 5
  1
 • 6
   
 • 7
  2 8 9
 • 8
  2
 • 9
  1 9