XSKH ngày 29/12/2021 - Kết quả xổ số Khánh Hòa - SXKH

Giải tám 49
Giải bảy 424
Giải sáu 5922 2522 0672
Giải năm 7125
Giải tư 99300 16073 07443
83220 08332 30236 04631
Giải ba 82893 93018
Giải nhì 40939
Giải nhất 63661
Đặc biệt 307552
Lấy kết quả: X1 KH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 KH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 2
 • 1
  3 6
 • 2
  2 2 3 5 7
 • 3
  4 7 9
 • 4
  2
 • 5
  2
 • 6
  3
 • 7
   
 • 8
  1
 • 9
  3 4
Giải tám 41
Giải bảy 525
Giải sáu 1850 3643 7288
Giải năm 2507
Giải tư 03182 57725 32423
56406 00410 24824 40105
Giải ba 78169 26070
Giải nhì 48244
Giải nhất 24215
Đặc biệt 569935
Lấy kết quả: X1 KH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 KH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 5 7
 • 1
  4
 • 2
  8
 • 3
  2 4
 • 4
  2 4
 • 5
  0 1 2 2 3
 • 6
  0
 • 7
  0
 • 8
  8
 • 9
  6
Giải tám 95
Giải bảy 990
Giải sáu 3124 1159 0107
Giải năm 4179
Giải tư 71563 56225 31068
48769 39926 62354 20364
Giải ba 90980 01399
Giải nhì 30240
Giải nhất 49698
Đặc biệt 758352
Lấy kết quả: X1 KH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 KH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 8 9
 • 1
   
 • 2
  5
 • 3
  6
 • 4
  2 5 6
 • 5
  2 9
 • 6
  2
 • 7
  0
 • 8
  6 9
 • 9
  5 6 7 9
Giải tám 84
Giải bảy 608
Giải sáu 3284 3086 9644
Giải năm 8301
Giải tư 31757 01500 76229
79808 23102 44124 40919
Giải ba 69742 30432
Giải nhì 42355
Giải nhất 31774
Đặc biệt 106874
Lấy kết quả: X1 KH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 KH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0
 • 1
  0
 • 2
  0 3 4
 • 3
   
 • 4
  2 4 7 7 8 8
 • 5
  5
 • 6
  8
 • 7
  5
 • 8
  0 0
 • 9
  1 2
Giải tám 49
Giải bảy 655
Giải sáu 0341 1977 7953
Giải năm 3829
Giải tư 41795 97747 74935
24682 48353 80196 21552
Giải ba 15721 65767
Giải nhì 12777
Giải nhất 28695
Đặc biệt 992395
Lấy kết quả: X1 KH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 KH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  2 4
 • 2
  5 8
 • 3
  5 5
 • 4
   
 • 5
  3 5 9 9 9
 • 6
  9
 • 7
  4 6 7 7
 • 8
   
 • 9
  2 4
Giải tám 43
Giải bảy 623
Giải sáu 8041 4654 4346
Giải năm 6177
Giải tư 28124 51171 68123
56576 45489 77523 04438
Giải ba 53064 90817
Giải nhì 16302
Giải nhất 01087
Đặc biệt 273159
Lấy kết quả: X1 KH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 KH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  4 7
 • 2
  0
 • 3
  2 2 2 4
 • 4
  2 5 6
 • 5
   
 • 6
  4 7
 • 7
  1 7 8
 • 8
  3
 • 9
  5 8
Giải tám 21
Giải bảy 195
Giải sáu 9518 3480 4012
Giải năm 9895
Giải tư 08314 17861 38792
05024 19800 80574 79852
Giải ba 58675 06782
Giải nhì 72888
Giải nhất 24115
Đặc biệt 019125
Lấy kết quả: X1 KH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 KH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 8
 • 1
  2 6
 • 2
  1 5 8 9
 • 3
   
 • 4
  1 2 7
 • 5
  1 2 7 9 9
 • 6
   
 • 7
   
 • 8
  1 8
 • 9