Thông báo
- Dừng phát hành xổ số miền trung ngày từ 26/7/2021 đến 8/8 một số tỉnh để phòng chống Covid - 19
+ Khánh Hòa
+ Đà Nẵng
+ Đắc Lắc
+ Komtum

XSMT ngày 02-08-2020 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 02-08-2020 chính xác

Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 30/07/2021
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 30/07/2021. CÒN:00:00:00 nữa
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 55 59
Giải bảy 654 990
Giải sáu 6004
1321
5307
8926
7484
6434
Giải năm 1746 3083
Giải tư 40445
03527
26379
21831
46424
29295
29445
38443
46438
78382
19377
17477
30297
06073
Giải ba 73016
54589
74907
14280
Giải nhì 46466 07320
Giải nhất 00019 04318
Đặc biệt 390591 796061
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 4 7 7
1 6 9 8
2 1 4 7 0 6
3 1 4 8
4 5 5 6 3
5 4 5 9
6 6 1
7 9 3 7 7
8 9 0 2 3 4
9 1 5 0 7
Thứ 7 Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông
Giải tám 39 26 77
Giải bảy 137 027 688
Giải sáu 4635
4330
4704
0490
1354
9853
7069
5440
9641
Giải năm 4661 2612 3698
Giải tư 85742
19423
90661
12429
63749
73431
78961
54377
25797
35796
80951
42786
76071
09155
45501
48674
33026
53342
53950
17067
42557
Giải ba 49059
69424
53918
78460
92714
05609
Giải nhì 90334 17338 57203
Giải nhất 82542 71854 68985
Đặc biệt 360412 978315 528755
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông
0 4   1 3 9
1 2 2 5 8 4
2 3 4 9 6 7 6
3 0 1 4 5 7 9 8  
4 2 2 9   0 1 2
5 9 1 3 4 4 5 0 5 7
6 1 1 1 0 7 9
7   1 7 4 7
8   6 5 8
9   0 6 7 8
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 11 05
Giải bảy 713 443
Giải sáu 3430
0896
2084
3599
6839
9599
Giải năm 9746 0230
Giải tư 70765
81787
75162
63633
20034
47314
62457
83425
24592
79843
31268
73596
92880
63572
Giải ba 57773
87718
45394
04831
Giải nhì 32811 93476
Giải nhất 06753 73066
Đặc biệt 258093 512228
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0   5
1 1 1 3 4 8  
2   5 8
3 0 3 4 0 1 9
4 6 3 3
5 3 7  
6 2 5 6 8
7 3 2 6
8 4 7 0
9 3 6 2 4 6 9 9
Thứ 5 Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
Giải tám 16 46 94
Giải bảy 171 472 091
Giải sáu 5550
6525
3940
4688
4756
3107
7014
6331
2767
Giải năm 2453 6280 6436
Giải tư 67526
71479
02456
05616
30542
24300
61165
56658
63353
70706
88005
60587
22529
31727
28117
65956
43764
41531
69632
99797
54748
Giải ba 41396
57694
64393
94060
78377
44119
Giải nhì 65274 87267 34345
Giải nhất 06137 10426 41170
Đặc biệt 649362 388324 642221
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 0 5 6 7  
1 6 6   4 7 9
2 5 6 4 6 7 9 1
3 7   1 1 2 6
4 0 2 6 5 8
5 0 3 6 3 6 8 6
6 2 5 0 7 4 7
7 1 4 9 2 0 7
8   0 7 8  
9 4 6 3 1 4 7
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 97 37
Giải bảy 215 655
Giải sáu 5499
4819
7774
2059
4658
0790
Giải năm 8683 4239
Giải tư 50602
16280
77092
14327
87314
69710
11893
73552
08840
55792
06554
03410
74413
39453
Giải ba 65963
39887
63999
71089
Giải nhì 67428 84662
Giải nhất 32182 83493
Đặc biệt 112464 881601
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 1
1 0 4 5 9 0 3
2 7 8  
3   7 9
4   0
5   2 3 4 5 8 9
6 3 4 2
7 4  
8 0 2 3 7 9
9 2 3 7 9 0 2 3 9
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 06 01
Giải bảy 583 682
Giải sáu 8898
7485
4764
9511
9629
8864
Giải năm 2249 8350
Giải tư 89604
78110
23155
87150
70496
85259
01894
22987
36439
19656
24656
49856
02723
40948
Giải ba 60626
12987
91381
07444
Giải nhì 50452 30976
Giải nhất 65469 41875
Đặc biệt 124534 491475
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 4 6 1
1 0 1
2 6 3 9
3 4 9
4 9 4 8
5 0 2 5 9 0 6 6 6
6 4 9 4
7   5 5 6
8 3 5 7 1 2 7
9 4 6 8  
Thứ 2 ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải tám 76 43
Giải bảy 994 705
Giải sáu 1017
2256
4092
2111
7951
0134
Giải năm 9173 7859
Giải tư 81348
56872
05251
40228
53834
63664
40135
07231
87420
79047
33408
27807
05863
90234
Giải ba 39407
13458
46964
68671
Giải nhì 75310 42980
Giải nhất 38218 04303
Đặc biệt 634422 078621
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 7 3 5 7 8
1 0 7 8 1
2 2 8 0 1
3 4 5 1 4 4
4 8 3 7
5 1 6 8 1 9
6 4 3 4
7 2 3 6 1
8   0
9 2 4  
Chủ Nhật Kon Tum Khánh Hòa
Giải tám 30 86
Giải bảy 245 904
Giải sáu 1901
4536
9302
6901
0275
9250
Giải năm 0907 6111
Giải tư 34841
00915
45568
37956
44910
63455
44226
74174
84211
84684
52283
63040
07000
22232
Giải ba 16118
73445
56285
34361
Giải nhì 07069 36610
Giải nhất 70396 14326
Đặc biệt 109680 213815
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Kon Tum Khánh Hòa
0 1 2 7 0 1 4
1 0 5 8 0 1 1 5
2 6 6
3 0 6 2
4 1 5 5 0
5 5 6 0
6 8 9 1
7   4 5
8 0 3 4 5 6
9 6