Thông báo
- Dừng phát hành xổ số miền trung ngày từ 26/7/2021 đến 8/8 một số tỉnh để phòng chống Covid - 19
+ Khánh Hòa
+ Đà Nẵng
+ Đắc Lắc
+ Komtum

XSMT ngày 03-07-2019 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 03-07-2019 chính xác

Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 31/07/2021
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 31/07/2021. CÒN:00:00:00 nữa
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 54 16
Giải bảy 898 804
Giải sáu 5696
8935
6352
4438
0605
2534
Giải năm 8593 5390
Giải tư 51473
06741
35447
97652
62337
59577
74122
22389
87524
02326
82289
41418
44608
01956
Giải ba 80418
84439
58315
74860
Giải nhì 53399 95048
Giải nhất 97108 31230
Đặc biệt 092024 016167
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 8 4 5 8
1 8 5 6 8
2 2 4 4 6
3 5 7 9 0 4 8
4 1 7 8
5 2 2 4 6
6   0 7
7 3 7  
8   9 9
9 3 6 8 9 0
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 09 21
Giải bảy 865 291
Giải sáu 9976
5392
1002
3502
9393
5029
Giải năm 4147 6670
Giải tư 95794
71330
88774
68652
65431
44733
35079
69100
47008
76981
95651
68674
23863
95257
Giải ba 72701
88945
34352
97315
Giải nhì 17379 22852
Giải nhất 43395 10211
Đặc biệt 162911 608649
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 1 2 9 0 2 8
1 1 1 5
2   1 9
3 0 1 3  
4 5 7 9
5 2 1 2 2 7
6 5 3
7 4 6 9 9 0 4
8   1
9 2 4 5 1 3
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 26 62
Giải bảy 804 220
Giải sáu 3041
9357
5057
5236
0670
7444
Giải năm 5987 7804
Giải tư 79772
05028
20375
58593
42643
19666
69063
95793
05768
81636
56447
59727
99486
64191
Giải ba 70918
83125
93036
74611
Giải nhì 73998 67656
Giải nhất 23470 79917
Đặc biệt 652740 547501
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 4 1 4
1 8 1 7
2 5 6 8 0 7
3   6 6 6
4 0 1 3 4 7
5 7 7 6
6 3 6 2 8
7 0 2 5 0
8 7 6
9 3 8 1 3
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 93 90
Giải bảy 562 583
Giải sáu 3076
1218
3904
3210
4165
0651
Giải năm 7901 1482
Giải tư 82074
37312
81083
90311
37165
63860
53930
15040
05235
65501
13307
99072
03526
83555
Giải ba 96382
37540
92422
01418
Giải nhì 65258 42481
Giải nhất 57858 09013
Đặc biệt 488029 145988
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 1 4 1 7
1 1 2 8 0 3 8
2 9 2 6
3 0 5
4 0 0
5 8 8 1 5
6 0 2 5 5
7 4 6 2
8 2 3 1 2 3 8
9 3 0
Thứ 7 Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông
Giải tám 43 84 01
Giải bảy 328 135 430
Giải sáu 1761
0688
7271
2242
8383
1004
8192
5812
8048
Giải năm 9766 0341 7961
Giải tư 99720
65347
85324
14938
40105
54229
55920
68726
95661
45176
99197
07425
80822
26341
82080
14884
76496
30399
91297
89228
72624
Giải ba 12066
84345
74023
23380
76903
60583
Giải nhì 04307 96665 74602
Giải nhất 85005 12513 74488
Đặc biệt 325945 489203 696298
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông
0 5 5 7 3 4 1 2 3
1   3 2
2 0 0 4 8 9 2 3 5 6 4 8
3 8 5 0
4 3 5 5 7 1 1 2 8
5      
6 1 6 6 1 5 1
7 1 6  
8 8 0 3 4 0 3 4 8
9   7 2 6 7 8 9
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 61 81
Giải bảy 501 770
Giải sáu 2045
6587
8385
7608
6030
3027
Giải năm 7480 1446
Giải tư 75787
61179
99392
44869
30506
87823
98320
60479
64986
90516
63429
59775
15821
78023
Giải ba 49464
47931
01104
84315
Giải nhì 91154 74115
Giải nhất 89653 36993
Đặc biệt 290258 316726
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 1 6 4 8
1   5 5 6
2 0 3 1 3 6 7 9
3 1 0
4 5 6
5 3 4 8  
6 1 4 9  
7 9 0 5 9
8 0 5 7 7 1 6
9 2 3
Thứ 5 Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
Giải tám 28 77 91
Giải bảy 795 101 079
Giải sáu 8737
7156
1867
9219
2400
7084
7038
8970
8246
Giải năm 3522 4383 2759
Giải tư 49384
98456
99638
59992
95415
16287
23472
70967
19530
29365
58390
66239
36760
89871
50784
42020
58053
85772
11794
69770
08275
Giải ba 71718
40728
95746
00220
03972
67274
Giải nhì 08393 93474 49241
Giải nhất 10575 56525 33521
Đặc biệt 202262 893944 159068
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
0   0 1  
1 5 8 9  
2 2 8 8 0 5 0 1
3 7 8 0 9 8
4   4 6 1 6
5 6 6   3 9
6 2 7 0 5 7 8
7 2 5 1 4 7 0 0 2 2 4 5 9
8 4 7 3 4 4
9 2 3 5 0 1 4
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 38 08
Giải bảy 228 734
Giải sáu 6058
7310
4773
3851
8212
5683
Giải năm 4235 8539
Giải tư 26926
05109
68136
98008
66845
73975
96902
58297
13165
89385
23153
90571
24691
36030
Giải ba 86581
72420
49493
60212
Giải nhì 07733 13046
Giải nhất 42729 23906
Đặc biệt 211423 413217
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 8 9 6 8
1 0 2 2 7
2 0 3 6 8 9  
3 3 5 6 8 0 4 9
4 5 6
5 8 1 3
6   5
7 3 5 1
8 1 3 5
9   1 3 7