Thông báo
- Dừng phát hành xổ số miền trung ngày từ 26/7/2021 đến 8/8 một số tỉnh để phòng chống Covid - 19
+ Khánh Hòa
+ Đà Nẵng
+ Đắc Lắc
+ Komtum

XSMT ngày 18-09-2019 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 18-09-2019 chính xác

Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 30/07/2021
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 30/07/2021. CÒN:00:00:00 nữa
Thứ 4 Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám 54 02
Giải bảy 932 459
Giải sáu 8723
9705
1298
0556
0107
5263
Giải năm 5446 9609
Giải tư 39840
37284
77123
56584
78376
84657
88562
07795
49403
85013
31407
13279
87119
87504
Giải ba 33509
20590
42967
08722
Giải nhì 72287 87728
Giải nhất 59236 71776
Đặc biệt 414138 038400
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Khánh Hòa
0 5 9 0 2 3 4 7 7 9
1   3 9
2 3 3 2 8
3 2 6 8  
4 0 6  
5 4 7 6 9
6 2 3 7
7 6 6 9
8 4 4 7  
9 0 8 5
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 94 70
Giải bảy 009 689
Giải sáu 5596
7872
4241
2695
1517
1419
Giải năm 1435 1713
Giải tư 11790
73349
47013
49040
68710
89083
45446
55163
53321
56852
51273
73220
52642
45170
Giải ba 65342
31390
60933
98148
Giải nhì 09546 63392
Giải nhất 39960 49553
Đặc biệt 797727 439854
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 9  
1 0 3 3 7 9
2 7 0 1
3 5 3
4 0 1 2 6 6 9 2 8
5   2 3 4
6 0 3
7 2 0 0 3
8 3 9
9 0 0 4 6 2 5
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 27 88
Giải bảy 754 235
Giải sáu 9583
4008
3249
0206
6428
7838
Giải năm 9487 2682
Giải tư 21621
25776
72853
00228
07103
37459
52641
38638
58518
60474
96918
14408
94046
11840
Giải ba 91236
84885
24160
60454
Giải nhì 74096 93726
Giải nhất 51891 29452
Đặc biệt 132909 144734
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3 8 9 6 8
1   8 8
2 1 7 8 6 8
3 6 4 5 8 8
4 1 9 0 6
5 3 4 9 2 4
6   0
7 6 4
8 3 5 7 2 8
9 1 6  
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 26 52
Giải bảy 133 463
Giải sáu 8517
4366
4118
4628
4087
4555
Giải năm 7930 0676
Giải tư 25878
96861
95207
41547
49076
43119
05871
11916
11948
55544
46540
01817
99941
92976
Giải ba 42629
08447
02195
71088
Giải nhì 14172 77819
Giải nhất 04189 92676
Đặc biệt 165571 782967
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 7  
1 7 8 9 6 7 9
2 6 9 8
3 0 3  
4 7 7 0 1 4 8
5   2 5
6 1 6 3 7
7 1 1 2 6 8 6 6 6
8 9 7 8
9   5
Thứ 7 Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông
Giải tám 35 44 73
Giải bảy 211 882 903
Giải sáu 7926
2611
5692
5088
0835
9201
3927
4192
2191
Giải năm 5680 2985 4253
Giải tư 76544
36643
84434
99590
92654
53437
20142
78298
39753
29060
92258
75041
80725
03708
24822
92096
13293
36806
21389
45188
91842
Giải ba 36308
81731
11476
70292
05775
50512
Giải nhì 73324 72987 20743
Giải nhất 53415 74534 75469
Đặc biệt 506786 002451 848497
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông
0 8 1 8 3 6
1 1 1 5   2
2 4 6 5 2 7
3 1 4 5 7 4 5  
4 2 3 4 1 4 2 3
5 4 1 3 8 3
6   0 9
7   6 3 5
8 0 6 2 5 7 8 8 9
9 0 2 2 8 1 2 3 6 7
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 17 92
Giải bảy 181 720
Giải sáu 7053
7572
4500
0857
6641
3970
Giải năm 3875 0858
Giải tư 90231
68549
05711
83668
58062
52129
97215
00423
76552
83137
21432
92848
18358
27659
Giải ba 21950
63814
35931
64042
Giải nhì 19455 37324
Giải nhất 99755 69531
Đặc biệt 563072 575992
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 0  
1 1 4 5 7  
2 9 0 3 4
3 1 1 1 2 7
4 9 1 2 8
5 0 3 5 5 2 7 8 8 9
6 2 8  
7 2 2 5 0
8 1  
9   2 2
Thứ 5 Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
Giải tám 73 88 42
Giải bảy 354 595 491
Giải sáu 7897
8567
6845
1899
8961
5778
2966
7490
7719
Giải năm 6586 5703 6913
Giải tư 86460
97047
62619
76414
75151
36722
53765
35417
77164
77378
20817
06159
92247
18230
36666
47706
45736
18941
35738
24347
90121
Giải ba 82171
46117
20175
86522
66695
22326
Giải nhì 32055 60780 62929
Giải nhất 03207 90648 30572
Đặc biệt 716591 952133 130781
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
0 7 3 6
1 4 7 9 7 7 3 9
2 2 2 1 6 9
3   0 3 6 8
4 5 7 7 8 1 2 7
5 1 4 5 9  
6 0 5 7 1 4 6 6
7 1 3 5 8 8 2
8 6 0 8 1
9 1 7 5 9 0 1 5
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 45 38
Giải bảy 962 166
Giải sáu 0630
7678
4928
6616
8724
3595
Giải năm 2891 6795
Giải tư 56935
31375
95423
80034
25969
45774
75286
38985
06505
70672
31331
70795
98357
82908
Giải ba 32077
27200
06018
84791
Giải nhì 71962 83249
Giải nhất 18023 84026
Đặc biệt 362918 661761
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0 5 8
1 8 6 8
2 3 3 8 4 6
3 0 4 5 1 8
4 5 9
5   7
6 2 2 9 1 6
7 4 5 7 8 2
8 6 5
9 1 1 5 5 5