Thông báo
- Dừng phát hành xổ số miền trung ngày từ 26/7/2021 đến 8/8 một số tỉnh để phòng chống Covid - 19
+ Khánh Hòa
+ Đà Nẵng
+ Đắc Lắc
+ Komtum

XSMT ngày 20-02-2019 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 20-02-2019 chính xác

Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 31/07/2021
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 31/07/2021. CÒN:00:00:00 nữa
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 54 37
Giải bảy 962 258
Giải sáu 9890
8203
3579
6776
3813
5589
Giải năm 2141 4931
Giải tư 56809
65618
97274
43381
82173
64365
10384
36049
07115
82573
31718
69508
90262
10917
Giải ba 99353
10952
04373
83377
Giải nhì 35177 19104
Giải nhất 79932 47878
Đặc biệt 601653 180234
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 9 4 8
1 8 3 5 7 8
2    
3 2 1 4 7
4 1 9
5 2 3 3 4 8
6 2 5 2
7 3 4 7 9 3 3 6 7 8
8 1 4 9
9 0  
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 07 69
Giải bảy 555 779
Giải sáu 6845
0569
0839
1228
3659
9418
Giải năm 8400 8326
Giải tư 76397
00903
84051
94453
05597
69086
45646
47064
50484
44857
15075
62347
73242
10497
Giải ba 38940
41758
32324
01495
Giải nhì 38046 94371
Giải nhất 26741 68137
Đặc biệt 424217 366196
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 0 3 7  
1 7 8
2   4 6 8
3 9 7
4 0 1 5 6 6 2 7
5 1 3 5 8 7 9
6 9 4 9
7   1 5 9
8 6 4
9 7 7 5 6 7
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 03 97
Giải bảy 634 023
Giải sáu 5682
2179
6233
6198
5323
5866
Giải năm 9403 0504
Giải tư 60139
84995
04917
90382
58374
64046
44265
23550
37362
27181
09308
86621
50592
03337
Giải ba 96417
40992
15452
73811
Giải nhì 44915 02513
Giải nhất 23736 29404
Đặc biệt 560669 969577
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3 3 4 4 8
1 5 7 7 1 3
2   1 3 3
3 3 4 6 9 7
4 6  
5   0 2
6 5 9 2 6
7 4 9 7
8 2 2 1
9 2 5 2 7 8
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 40 33
Giải bảy 343 463
Giải sáu 4643
4580
2411
2675
2845
4295
Giải năm 3119 3560
Giải tư 58478
93736
69189
71188
78648
58403
38320
38340
35542
84620
67076
15423
57291
48192
Giải ba 88619
89468
10202
10308
Giải nhì 86066 60077
Giải nhất 53671 19820
Đặc biệt 873209 570126
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 3 9 2 8
1 1 9 9  
2 0 0 0 3 6
3 6 3
4 0 3 3 8 0 2 5
5    
6 6 8 0 3
7 1 8 5 6 7
8 0 8 9  
9   1 2 5
Thứ 7 Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông
Giải tám 42 69 98
Giải bảy 249 201 396
Giải sáu 0271
8959
9116
6146
4793
4170
0425
6751
1380
Giải năm 2647 6442 4328
Giải tư 89865
43562
82802
58674
33640
93441
31436
10503
97321
51921
80533
63708
76417
53726
76476
13687
08656
52736
18145
76276
68913
Giải ba 32992
57451
24031
27745
97413
60324
Giải nhì 96283 32388 14481
Giải nhất 02599 42350 51515
Đặc biệt 149913 808663 512358
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông
0 2 1 3 8  
1 3 6 7 3 3 5
2   1 1 6 4 5 8
3 6 1 3 6
4 0 1 2 7 9 2 5 6 5
5 1 9 0 1 6 8
6 2 5 3 9  
7 1 4 0 6 6
8 3 8 0 1 7
9 2 9 3 6 8
Thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 43 81
Giải bảy 748 998
Giải sáu 9795
6145
1248
0678
3164
1097
Giải năm 2976 2112
Giải tư 56495
30590
23008
98503
11262
15341
39530
08438
86109
85394
78609
46394
99085
14603
Giải ba 43449
03420
55010
54751
Giải nhì 11687 49682
Giải nhất 48624 32827
Đặc biệt 053681 038849
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 3 8 3 9 9
1   0 2
2 0 4 7
3 0 8
4 1 3 5 8 8 9 9
5   1
6 2 4
7 6 8
8 1 7 1 2 5
9 0 5 5 4 4 7 8
Thứ 5 Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
Giải tám 90 93 64
Giải bảy 609 165 747
Giải sáu 5657
1948
1491
5111
0999
6600
1926
2402
2221
Giải năm 1899 0486 0720
Giải tư 38204
82301
58007
33461
26063
35618
79309
35937
88809
86430
88192
26832
54799
95445
93146
49782
11346
41311
60796
09903
71334
Giải ba 22257
15300
49997
93135
34628
13933
Giải nhì 76432 67013 53319
Giải nhất 58816 02097 89873
Đặc biệt 982632 476988 598136
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
0 0 1 4 7 9 9 0 9 2 3
1 6 8 1 3 1 9
2     0 1 6 8
3 2 2 0 2 5 7 3 4 6
4 8 5 6 6 7
5 7 7    
6 1 3 5 4
7     3
8   6 8 2
9 0 1 9 2 3 7 7 9 9 6
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 83 50
Giải bảy 009 827
Giải sáu 1423
8164
1013
7462
2265
0111
Giải năm 2966 8806
Giải tư 05329
14630
43728
49034
89412
63546
80683
01459
51218
34431
14972
90011
17886
45347
Giải ba 19901
36606
34668
09054
Giải nhì 47239 49326
Giải nhất 71861 23100
Đặc biệt 643371 009802
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 6 9 0 2 6
1 2 3 1 1 8
2 3 8 9 6 7
3 0 4 9 1
4 6 7
5   0 4 9
6 1 4 6 2 5 8
7 1 2
8 3 3 6
9