XSMT ngày 29-01-2021 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 29-01-2021 chính xác

Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 17/09/2021
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 17/09/2021. CÒN:00:00:00 nữa
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 77 70
Giải bảy 723 215
Giải sáu 2858
3240
0043
0644
7942
6992
Giải năm 0846 7624
Giải tư 15683
57024
00205
39693
99898
08754
00151
04659
20954
59673
29679
95636
81773
00689
Giải ba 97506
20437
38679
18485
Giải nhì 11254 43590
Giải nhất 64562 47619
Đặc biệt 584868 849780
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 5 6  
1   5 9
2 3 4 4
3 7 6
4 0 3 6 2 4
5 1 4 4 8 4 9
6 2 8  
7 7 0 3 3 9 9
8 3 0 5 9
9 3 8 0 2
Thứ 5 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
Giải tám 20 63 57
Giải bảy 712 559 507
Giải sáu 9947
2031
5046
6743
8847
3421
5205
1764
7783
Giải năm 4278 9581 3635
Giải tư 97739
90366
82168
98726
36201
30026
39053
07076
59936
56220
52424
84806
67787
11613
49088
70754
92822
60495
63626
56181
71940
Giải ba 69797
59678
18674
43354
47438
89045
Giải nhì 76426 45027 52882
Giải nhất 02747 88894 08276
Đặc biệt 867458 920495 410039
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
0 1 6 5 7
1 2 3  
2 0 6 6 6 0 1 4 7 2 6
3 1 9 6 5 8 9
4 6 7 7 3 7 0 5
5 3 8 4 9 4 7
6 6 8 3 4
7 8 8 4 6 6
8   1 7 1 2 3 8
9 7 4 5 5
Thứ 4 Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 57 01
Giải bảy 067 997
Giải sáu 4427
2656
3971
2456
6175
4416
Giải năm 6008 7008
Giải tư 29764
41798
30737
71238
77947
28400
41983
26947
63449
79524
60822
85238
56683
97627
Giải ba 52013
51053
59518
85723
Giải nhì 08356 94628
Giải nhất 01998 21320
Đặc biệt 648891 050697
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0 8 1 8
1 3 6 8
2 7 0 2 3 4 7 8
3 7 8 8
4 7 7 9
5 3 6 6 7 6
6 4 7  
7 1 5
8 3 3
9 1 8 8 7 7
Thứ 3 Quảng Nam DakLak
Giải tám 61 45
Giải bảy 348 629
Giải sáu 7839
4768
0456
9455
2569
0871
Giải năm 2034 8172
Giải tư 82203
74780
93974
68982
54582
70229
43789
28091
42484
54911
44273
02357
75718
56680
Giải ba 32548
86936
93989
99691
Giải nhì 13868 63606
Giải nhất 95542 21068
Đặc biệt 268189 487840
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Quảng Nam DakLak
0 3 6
1   1 8
2 9 9
3 4 6 9  
4 2 8 8 0 5
5 6 5 7
6 1 8 8 8 9
7 4 1 2 3
8 0 2 2 9 9 0 4 9
9   1 1
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 42 78
Giải bảy 994 588
Giải sáu 2390
1429
0632
5914
8924
0403
Giải năm 6246 5902
Giải tư 98735
86919
02827
01011
02723
69567
84796
57074
26239
71810
94659
17134
38222
85699
Giải ba 99426
63643
64624
71994
Giải nhì 78757 52399
Giải nhất 56196 44828
Đặc biệt 226388 142954
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0   2 3
1 1 9 0 4
2 3 6 7 9 2 4 4 8
3 2 5 4 9
4 2 3 6  
5 7 4 9
6 7  
7   4 8
8 8 8
9 0 4 6 6 4 9 9
Chủ Nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 75 00
Giải bảy 183 743
Giải sáu 0835
2197
4238
1915
3536
3926
Giải năm 1810 7684
Giải tư 92023
02186
21718
04057
43261
42033
88983
73526
04032
58460
52643
42526
41663
08401
Giải ba 87236
90980
78975
73974
Giải nhì 56609 00633
Giải nhất 83421 26310
Đặc biệt 844750 383748
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 9 0 1
1 0 8 0 5
2 1 3 6 6 6
3 3 5 6 8 2 3 6
4   3 3 8
5 0 7  
6 1 0 3
7 5 4 5
8 0 3 3 6 4
9 7  
Thứ 7 Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải tám 81 36 25
Giải bảy 870 523 407
Giải sáu 7159
3248
7230
7696
2056
7756
9997
4440
3436
Giải năm 4828 4247 0246
Giải tư 16137
93823
98892
74866
63777
61750
37736
18645
19406
11102
62735
31500
87342
76203
51850
67480
18509
67424
52719
60232
78578
Giải ba 89648
68246
49897
43411
56811
68567
Giải nhì 10661 74801 35093
Giải nhất 15179 48469 66722
Đặc biệt 198182 668668 957784
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0   0 1 2 3 6 7 9
1   1 1 9
2 3 8 3 2 4 5
3 0 6 7 5 6 2 6
4 6 8 8 2 5 7 0 6
5 0 9 6 6 0
6 1 6 8 9 7
7 0 7 9   8
8 1 2   0 4
9 2 6 7 3 7
Thứ 6 Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 22 80
Giải bảy 534 958
Giải sáu 5882
1352
6372
4811
8520
8921
Giải năm 5133 9019
Giải tư 96351
74957
72047
49600
79778
55136
38570
28586
91065
94814
05665
80168
42676
40935
Giải ba 85275
16154
98567
48967
Giải nhì 29333 26517
Giải nhất 32786 80050
Đặc biệt 930093 119209
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 0 9
1   1 4 7 9
2 2 0 1
3 3 3 4 6 5
4 7  
5 1 2 4 7 0 8
6   5 5 7 7 8
7 0 2 5 8 6
8 2 6 0 6
9 3