XSQB ngày 02/01/2020 - Kết quả xổ số Quảng Bình - SXQB

Giải tám 17
Giải bảy 701
Giải sáu 6916 7115 6433
Giải năm 3350
Giải tư 56223 70086 76311
09089 20034 08184 93838
Giải ba 05772 65933
Giải nhì 44266
Giải nhất 89726
Đặc biệt 678320
Lấy kết quả: X1 QB gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QB gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 5
 • 1
  0 1
 • 2
  7
 • 3
  2 3 3
 • 4
  3 8
 • 5
  1
 • 6
  1 2 6 8
 • 7
  1
 • 8
  3
 • 9
  8
Giải tám 16
Giải bảy 269
Giải sáu 3843 3459 6049
Giải năm 2000
Giải tư 24031 89700 31885
99983 82034 62119 02751
Giải ba 13262 18184
Giải nhì 97632
Giải nhất 40587
Đặc biệt 417816
Lấy kết quả: X1 QB gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QB gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 0
 • 1
  3 5
 • 2
  3 6
 • 3
  4 8
 • 4
  3 8
 • 5
  8
 • 6
  1 1
 • 7
  8
 • 8
   
 • 9
  1 4 5 6
Giải tám 19
Giải bảy 572
Giải sáu 7918 2304 2809
Giải năm 2711
Giải tư 44134 24211 92305
15403 87192 09266 74813
Giải ba 97501 38406
Giải nhì 31688
Giải nhất 31589
Đặc biệt 075755
Lấy kết quả: X1 QB gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QB gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  0 1 1
 • 2
  7 9
 • 3
  0 1
 • 4
  0 3
 • 5
  0 5
 • 6
  0 6
 • 7
   
 • 8
  1 8
 • 9
  0 1 8
Giải tám 98
Giải bảy 018
Giải sáu 4508 3717 3964
Giải năm 8286
Giải tư 55532 07789 40931
43298 81245 98297 52016
Giải ba 30804 10263
Giải nhì 66293
Giải nhất 74694
Đặc biệt 088027
Lấy kết quả: X1 QB gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QB gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  3
 • 2
  3
 • 3
  6 9
 • 4
  0 6 9
 • 5
  4
 • 6
  1 8
 • 7
  1 2 9
 • 8
  0 1 9 9
 • 9
  8
Giải tám 80
Giải bảy 579
Giải sáu 6715 5613 7978
Giải năm 2094
Giải tư 60687 28993 26943
71784 51835 06292 40231
Giải ba 78212 60978
Giải nhì 68056
Giải nhất 18362
Đặc biệt 821817
Lấy kết quả: X1 QB gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 QB gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  8
 • 1
  3
 • 2
  1 6 9
 • 3
  1 4 9
 • 4
  8 9
 • 5
  1 3
 • 6
  5
 • 7
  1 8
 • 8
  7 7
 • 9
  7